Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2015 r., Nr 53/15, znak: I-X.7840.1.74.2015, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo-upustowych: Aksmanice, Trójca, Kuźmina, Tyrawa Solna, Końskie)”, w zakresie budowy drenażu i wylotu wód w km ok. 20+170 oraz budowy gazociągu łączącego gazociąg DN700 z istniejącym gazociągiem DN300 w km ok. 71+640 wraz ze zmianą głębokości posadowienia gazociągu w km ok. 35+290, a także budowy umocnień skarp i dna cieków na skrzyżowaniu z gazociągiem DN700 w km ok. 3+540, 19+750, 20+170, 34+690, 35+290, 43+320, 43+950, 45+000, 45+140, 45+280, 45+460, 45+710, 46+220, 46+430, 47+480, 47+830, 48+500, 49+030, 49+380, 50+320, 54+740

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×