Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica

 

OBWIESZCZENIE

10.02.2014r.

 

        Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 j.t.),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

         że na wniosek z dnia 20.12.2013r. (20.12.2013r. data wpływu)  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 reprezentowane przez pełnomocnika Pana Grzegorza Frej,

 zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:I-X.7840.2.61.2013

         w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.  „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica od km 108.100 do km 109.200 linii nr 91” w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500 w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”,

 

na działkach nr ewid.

 

Jedn. ewid. Czarna, Obręb: Grabiny:

446/7, 446/8, 456/3, 456/11, 495/1, 495/4, 495/5, 1032/2, 1033/1, 1034/1, 1034/6, 1034/8, 1034/10, 1035/5

 

Jedn. ewid. Dębica, Obręb: 1:

1, 2/1, 10/2, 11/2, 12/1, 742/33.

 

            W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się
z dokumentami w powyższej sprawie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349a od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

           

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×