Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków-Rzeszów, etap II, szlak Sędziszów Małopolski-Trzciana, etap III

OBWIESZCZENIE

z dnia 28.04.2014 r.

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267), w związku z art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz.U.2013.1594),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek z dnia 25.02.2014 r. (data wpływu 27.02.2014 r.) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 reprezentowane przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:I-X.7840.2.15.2014

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap II, szlak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133,600 do km 142,400” w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka-granica państwa na odcinku Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni w km 133,600-154,900” w ramach projektu : „Modernizacja linii kolejowej E-30/C-E30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III” obejmujących przebudowę sieci gazowych wysokiego ciśnienia DN 400 w istniejącym km 139,620 i DN 700 w istniejącym km 139,640 oraz zabezpieczenie gazociągu DN 250 relacji Sędziszów Małopolski – Warzyce – w istniejącym km 135,550, na działkach nr 1315, 1316, 54/2 obręb Klęczany, 526/2, 526/3 obręb Będziemyśl i 487 obręb Olchowa.

            W terminie 14 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 ( III piętro, pokój 360 ) od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×