Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowe z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni

OBWIESZCZENIE

30.01.2015r. 

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 09.10.2014r. (10.10.2014r. data wpływu) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 reprezentowane przez pełnomocnika Pana Emila Onderka,

 zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:I-X.7840.2.69.2014

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.  „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91”  oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 – 155.600, od km 155.650 – 155.660 oraz od km 156.400 – 156.465)  i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933 w tym:

Budowa:

  • Sieci teletechnicznej (od km 154.700 do km 154.780) i kanalizacji deszczowej w km 152.630,

Rozbiórka:

  • Linii potrzeb nietrakcyjnych, budynku mieszkalnego w km 150.026, budynku mieszkalnego i gospodarczego w km 153.792, 

 na działkach nr ewid.:

– 1128/5, 1706 obręb Rudna Wielka;

– 829, 996/1 obręb Pogwizdów Nowy;

– 355/1 obręb Miłocin;

– 1, 451/13, 451/27, 451/28, 451/29, 487/8, 85, 90, 481/4, 481/5 obręb 213 Baranówka.

           Ponadto informuję, że zostało wydane postanowienie znak: I-X.7840.2.69.2014 z dnia 17.11.2014r. nakładające na Inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentów złożonych w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. zamierzenia inwestycyjnego, uzupełnione w dniu 19.01.2015r.

            W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Infrastruktury, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

  • 16 lutego 2015, godz. 15:31, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×