Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie, dla części obejmującej część działki nr ewid. 318 obręb 1 Świerczów, na terenie miasta i gminy Kolbuszowa”

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 28.11.2014 r.

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675, z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek złożony przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-IV.747.3.3.2014

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

„Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie, dla części obejmującej część działki nr ewid. 318 obręb 1 Świerczów, na terenie miasta i gminy Kolbuszowa”

 

           Wniosek obejmuje część działki nr ewid. 318, położoną w sąsiedztwie działek o nr ewid.: 317 i 335 (droga gminna).

          W terminie 21 dni od daty obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury i złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

Historia zmian:

  • 2 grudnia 2014, godz. 16:16, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×