Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina

 OBWIESZCZENIE

z dnia 31.01.2017r.

 

              Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. art. 8 ust. 1 i 1a, art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2016.poz. 1731)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, z dnia 27.12.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-X.7840.1.66.2016

         w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2015r. nr 53/15 znak: I-X.7840.1.74.2015 o pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo-upustowych: Aksmanice, Trójca, Kuźmina, Tyrawa Solna, Końskie)”,

              w zakresie odroczenia na okres 3 lat od daty wydania decyzji uiszczenia opłaty ustalonej za wycinkę krzewów oraz nałożenie na Inwestora obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych za krzewy – drzew, na które zostało wydane zezwolenie na usuniecie krzewów.

             Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10ºº – 14ºº w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349A i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×