Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji na budowę drogi ekspresowej S-19 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

 OBWIESZCZENIE

         z dnia 27.12.2016r.

       Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

                                                     Z A W I A D A M I A                                                    

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie,
35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20, z dnia 25.11.2016r. (otrzymany w dniu 29.11.2016r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-X.7820.1.13.2016

w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.05.2015r. znak:
I-X.7820.1.19.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”,

w zakresie budowy wlotu na węźle S-19 Rzeszów Południe w km 10+756,96 od strony zachodniej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu połączenia z drogą objętą odrębnym opracowaniem pn.: „ Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – Etap I”,

  1. na działkach położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji

powiat rzeszowski

Gmina Boguchwała – obszar wiejski

OBRĘB RACŁAWÓWKA

620/1, 619/1, 621/3, 626,

      2.      na działce położonej w granicy terenu niezbędnego do wykonania obiektów budowlanych – obejmujących przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu

Gmina Boguchwała – obszar wiejski

OBRĘB RACŁAWÓWKA

619/2,

  1. roboty realizowane na podstawie prawa do dysponowania terenem – wykonanie
    tymczasowego obiektu zabezpieczającego stateczność skarpy wykopu

Gmina Boguchwała – obszar wiejski

OBRĘB RACŁAWÓWKA

619/2.

        Zainteresowani mogą zapoznać się z zamiennym projektem budowlanym
i dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10ºº – 14ºº w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349A i złożyć swoje wnioski
i zastrzeżenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×