Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.747.3.3.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działka nr ewid: 998/1 (Nr KW PR1P/00053266/8), powiat przemyski, gmina Żurawica, obręb 0009 Żurawica, w celu wykonania badań geologicznych, hydrogeologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.