Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.7820.1.40.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 (obwodnicy miasta Kolbuszowa) od km 0+000,00 (tj. km 167+337,45 DK9) do km 1+194,63 i rozbudowa z przebudową istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 od km 2+403,49 do km 2+633,28 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 2+546,59 DW 987) oraz rozbudowa z przebudową drogi krajowej nr 9 od km 167+288,04 do km 167+451,47 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 167+337,45 DK9) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami, urządzeniami budowlanymi, rozbiórką istniejącego mostu w km 1+062,30 potoku Górnianka i budową nowego obiektu mostowego w km 1+052 potoku Górnianka” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski”,

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×