Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.7820.3.1.2020, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału rzeki w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce”