Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak: N-VIII.7820.1.6.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 984 o długości 3,095 km na odcinku od skrzyżowania typu rondo w km 21+481 drogi wojewódzkiej nr 984 do skrzyżowania typu rondo w km 24+347 drogi wojewódzkiej nr 984”, w ramach inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi”