Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 17.09.2015 r.

         Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2014 r., poz. 1501),

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA 

że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowana przez pełnomocnika, pismem z dnia 14 września 2015 r., wycofała wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego znak: I-IV.747.4.4.2015, prowadzonego na wniosek z dnia 21 lipca 2015 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.:
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 
o którym to postępowaniu zawiadomiono w obwieszczeniu Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 lipca 2015 r.

         Równocześnie inwestor dokonał zmiany wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. w zakresie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., tj. ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości.

         W związku z powyższym w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzieć się co do nich.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×