Obwieszczenie o wszczęciu postęowania na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 94 w m. Parkosz

OBWIESZCZENIE

z dnia 22 listopada 2017 r.

 

          Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek z dnia 3 sierpnia 2017 r. (uzupełniony przy piśmie z dnia 14 września 2017 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.24.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 poprzez budowę ciągów pieszo – jezdnych od km 539+410 do km 540+985 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 w woj. podkarpackim w miejscowości Parkosz” obejmująca rozbudowę drogi krajowej nr 94 od km 539+410 do km 540+985 oraz obejmująca rozbudowę dróg gminnych nr 106633R, 106156R, 106573R, 106574R oraz budowę drogi gminnej w gminie Dębica stanowiącą kontynuację drogi nr 106633R w gminie Pilzno”, zlokalizowanej na działkach:

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

a) położone w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi krajowej nr 94:

 • Powiat dębicki, Gmina Pilzno, Obręb Parkosz:

210/7, 853/28,

 • Powiat dębicki, Gmina Dębica, Obręb Podgrodzie:

414,

 

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

a) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi krajowej nr 94:

 • Powiat dębicki, Gmina Pilzno, Obręb Parkosz:

720/1, 201/3 (201/9, 201/10), 781/2 (781/3, 781/4), 210/1 (210/10, 210/11), 210/6 (210/8, 210/9), 259/1 (259/5, 259/6), 256/2 (256/3, 256/4), 289/3 (289/21, 289/22), 289/5 (289/19, 289/20), 289/13 (289/17, 289/18), 289/14 (289/15, 289/16), 296/2 (296/3, 296/4), 308/6 (308/11, 308/12), 308/7 (308/9, 308/10), 319/1 (319/2, 319/3), 366/3 (366/10, 366/11), 367/4 (367/8, 367/9), 382/1 (382/10, 382/11), 382/2 (382/8, 382/9), 382/5 (382/6, 382/7), 390/2 (390/19, 390/20), 390/1 (390/17, 390/18), 391 (391/1, 391/2), 394/1 (394/2, 394/3), 423/2 (423/3, 423/4), 419/1 (419/2, 419/3), 436/2 (436/8, 436/9), 436/1 (436/6, 436/7), 436/3 (436/4, 436/5), 853/32 (853/40, 853/41, 853/42), 853/31 (853/38, 853/39), 853/29 (853/36, 853/37), 853/27 (853/33, 853/34, 853/35), 924/6 (924/7, 924/8, 924/9), 925/5 (925/12, 925/13), 925/9 (925/10, 925/11), 482/1 (482/5, 482/6), 482/2 (482/7, 482/8), 478/1 (478/2, 478/3), 864/15 (864/25, 864/26), 864/4 (864/23, 864/24), 864/16 (864/21, 864/22), 864/2 (864/19, 864/20), 864/1 (864/17, 864/18), 863/5 (863/12, 863/13), 863/6 (863/10, 863/11), 863/1 (863/8, 863/9), 862 (862/1, 862/2), 861 (861/1, 861/2), 860/2 (860/5, 860/6), 860/1 (860/3, 860/4), 859 (859/1, 859/2), 858/1 (858/11, 858/12), 857/8 (857/15, 857/16), 857/5 (857/13, 857/14), 857/4 (857/11, 857/12), 383/3 (383/10, 383/11), 383/1 (383/8, 383/9), 383/2 (383/6, 383/7), 740 (740/1, 740/2), 856/5 (856/8, 856/9), 856/1 (856/6, 856/7), 854/8 (854/15, 854/16), 854/3 (854/13, 854/14), 854/2 (854/11, 854/12), 854/5 (854/9, 854/10), 295/4 (295/8, 295/9), 295/5 (295/6, 295/7), 257 (257/1, 257/2),

 • Powiat dębicki, Gmina Dębica, Obręb Podgrodzie:

495/7, 415 (415/1, 415/2, 415/3), 766/1 (766/2, 766/3), 416/1 (416/2, 416/3), 417/1 (417/2, 417/3, 417/4),

b) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi gminnej nr 106633R:

 • Powiat dębicki, Gmina Pilzno, Obręb Parkosz:

785/8, 204 (204/1, 204/2), 165/3 (165/8, 165/9),

 

c) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi gminnej nr 106156R:

 • Powiat dębicki, Gmina Pilzno, Obręb Parkosz:

724/7, 853/23, 924/6 (924/7, 924/8, 924/9), 853/27 (853/33, 853/34, 853/35),

d) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi gminnej nr 106573R:

 • Powiat dębicki, Gmina Pilzno, Obręb Parkosz:

732, 885/1 (885/21, 885/22),

e) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi gminnej nr 106574R:

 • Powiat dębicki, Gmina Dębica, Obręb Podgrodzie:

426/2, 415 (415/1, 415/2, 415/3), 417/1 (417/2, 417/3, 417/4), 430/5 (430/8, 430/9), 430/2 (430/6, 430/7),

f) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących budowę drogi gminnej w gminie Dębica stanowiącej kontynuację drogi nr 106633R w gminie Pilzno:

 • Powiat dębicki, Gmina Dębica, Obręb Podgrodzie:

413/2 (413/3, 413/4, 413/5),

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję

 

III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

 • Powiat dębicki, Gmina Pilzno, Obręb Parkosz:

165/9 (165/3), 204/2 (204), 201/10 (201/3), 781/4 (781/2), 210/11 (210/1), 210/9 (210/6), 259/6 (259/1), 256/4 (256/2), 289/22 (289/3), 289/18 (289/13), 289/16 (289/14), 296/4 (296/2), 308/12 (308/6), 308/10 (308/7), 319/3 (319/1), 366/11 (366/3), 367/9 (367/4), 382/11 (382/1), 382/9 (382/2), 382/7 (382/5), 390/20  (390/2), 390/18 (390/1), 391/2 (391), 394/3 (394/1), 423/4 (423/2), 419/3 (419/1), 436/9 (436/2), 436/7 (436/1), 436/5 (436/3), 853/42 (853/32), 853/39 (853/31), 853/37 (853/29), 853/35 (853/27), 924/9 (924/6), 925/13 (925/5), 925/11 (925/9), 926/1, 482/6 (482/1), 482/8 (482/2), 885/22 (885/1), 478/3 (478/1), 864/26 (864/15), 864/24 (864/4), 864/22 (864/16), 864/20 (864/2), 864/18 (864/1), 863/13 (863/5), 863/11 (863/6), 863/9 (863/1), 861/2 (861), 860/6 (860/2), 860/4 (860/1),  859/2 (859), 858/12 (858/1), 857/16 (857/8), 857/12 (857/4), 383/11 (383/3), 383/9 (383/1), 383/7 (383/2), 740/2 (740), 856/9 (856/5), 854/14 (854/3), 854/12 (854/2), 854/10 (854/5), 295/9 (295/4), 295/7 (295/5), 257/2 (257), 289/20 (289/5), 923,

 • Powiat dębicki, Gmina Dębica, Obręb Podgrodzie:

413/5 (413/2), 413/1, 413/4 (413/2), 766/3 (766/1), 416/3 (416/1), 417/4 (417/1),

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym

 IV. DZIAŁKI STANOWIĄCE TERENY WÓD PŁYNĄCYCH:

 • Powiat dębicki, Gmina Dębica, Obręb Podgrodzie:

773.

         Jednocześnie informuję, że w trakcie prowadzonego postępowania, postanowieniem z dnia 4 października 2017 r., znak: I-VI.7820.1.24.2017, nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym, z którego wywiązał się w wyznaczonym terminie. Wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji w powyższej sprawie zostały skompletowane.

       Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000–1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

 • 29 listopada 2017, godz. 11:53, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×