Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce w m.Chwałowice

OBWIESZCZENIE

z dnia 23 listopada 2017 r.

       Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,  z dnia 23.02.2017 r. (otrzymany w dniu 24.02.2017 r., uzupełniony 21.03.2017 r.)

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

znak: I-X.7820.1.3.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap 3 od km 16+004.03 do km 16+608.30”, na działkach:

I. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

  • powiat: stalowowolski, jednostka ewidencyjna: 181804_2 Radomyśl nad Sanem, obręb ewidencyjny: 0002 Chwałowice

2880, 1842 (1842/1, 1842/2); 1844 (1844/1, 1844/2); 1846 (1846/1, 1846/2); 1847/2 (1847/3, 1847/4); 1847/1 (1847/5, 1847/6); 1850 (1850/1, 1850/2); 1851 (1851/1, 1851/2); 1857 (1857/1, 1857/2); 1858 (1858/1, 1858/2); 1862 (1862/1, 1862/2); 1865 (1865/1, 1865/2); 1867 (1867/1, 1867/2); 1868 (1868/1, 1868/2); 1873 (1873/1, 1873/2); 1876 (1876/1, 1876/2); 1878 (1878/1, 1878/2); 1880/1 (1880/3, 1880/4);

*  w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

II. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

  • powiat: stalowowolski, jednostka ewidencyjna: 181804_2 Radomyśl nad Sanem, obręb ewidencyjny: 0002 Chwałowice

1842/2 (1842); 1844/2 (1844); 1846/2 (1846); 1847/6 (1847/1); 1850/2 (1850); 1851/2 (1851); 1857/2 (1857); 1858/2 (1858); 1862/2 (1862); 1865/2 (1865); 1880/4 (1880/1);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem.

       Jednocześnie informuję, że w trakcie prowadzonego postępowania, postanowieniem z dnia 7.04.2017 r., znak: I-X.7820.1.3.207 (zmienionym postanowieniami znak: I-X.7820.1.3.2017, z dnia 17.05.2017 r., 7.07.2017 r. i 6.09.2017 r.), nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym, z którego wywiązał się w wyznaczonym terminie.

       Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10ºº – 14ºº, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

  • 23 listopada 2017, godz. 14:01, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×