Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 16.10.2017 r.

o  w y d a n i u  d e c y z j i

 

      Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek złożony w dniu 3 sierpnia 2017 r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowaną przez pełnomocnika, została wydana

DECYZJA NR 1/5/17 z dnia 10 października 2017 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP”

obejmująca działki o nr ewid.:

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0025 Strachocina

326/1; 324/3; 318/1; 596; 595/1; 321/1; 320/1; 319/1; 317; 316; 314; 313; 602; 307; 306; 610; 305; 304; 611; 303; 613; 302; 300; 301; 299; 298/2; 298/3; 298/4; 296; 297; 295; 294; 292; 288; 286; 281; 835; 285; 283; 837; 282; 843; 845; 846; 847; 848; 905; 851; 852; 853; 854; 45; 859; 860; 861; 862; 867; 868; 869; 871; 872; 897; 873; 874; 875; 876; 896; 895; 877; 878; 879; 1185; 881; 882; 880; 894; 893; 891; 890; 1178/1; 1822; 1824;

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0017, Pakoszówka

1007/11; 1008; 1009/1; 1334; 1343; 1344; 1364; 1363; 1362; 1358; 1361; 1375/2;

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0009, Kostarowce

4; 7; 8; 12; 13; 14; 17; 36; 35; 18; 19; 20/2; 21/1; 21/2; 22/2; 22/1; 23; 24; 25; 26; 28; 29/1; 29/2; 31/2; 68; 107/2; 107/1; 106; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 132; 115; 123; 124; 127/2; 127/1; 126; 125; 82; 854; 853; 847; 855; 856; 859; 860/1; 860/2; 861; 862; 863; 865; 866; 881; 893; 890; 888; 867; 868; 869; 872/2; 872/1; 887; 886; 885; 883; 882; 928; 1004; 946; 955; 1005; 962/14; 938;

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0008, Jurowce

137; 138; 139; 140; 141; 208; 240; 146; 145/2; 144/1; 144/2; 143; 215; 183; 148/1; 148/2; 217; 216; 185/2;

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0002, Czerteż

476; 508/4; 508/5; 508/6; 509; 510/1; 510/2; 475; 511/10; 478;

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0022, Sanoczek

2; 1/2; 3; 7/3; 8; 9; 15; 16; 19; 20/5; 48; 50/4; 52; 56; 57/2; 55; 472; 60; 422; 421; 420; 409; 418; 414/2; 414/1; 413; 412; 397; 396; 395;

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0018, Pisarowce

1020; 1021; 1017; 1016; 1018; 1019; 1029; 1006; 1007; 1008; 997; 994; 993/2; 992; 982; 991/1; 990/1; 984; 983; 990/2; 980; 985; 986; 987/2; 987/1; 932/20; 867/1; 867/2; 865/1; 865/2; 864/2; 866/2; 862; 857; 858; 856; 855; 854; 775/2; 773; 772; 774; 770/1; 771/1; 770/2; 771/2;

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0007, Jędruszkowce

137/2; 157; 159; 170/1; 162; 161; 160; 158; 144; 218/1; 316; 336; 337; 338; 357; 358; 359; 352; 370/4; 351/2;

Powiat: sanocki

Gmina: Bukowsko

Obręb: 0010, Pobiedno

1/3; 2/2; 1080; 2/3; 184; 185; 186; 217; 191; 193; 194; 195; 216; 221; 222; 223; 224; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 241; 244; 246; 247; 248; 249; 250; 252; 253; 256; 257; 260; 263; 264; 265; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 275; 276; 277; 278/1; 278/2; 279; 280; 281/2; 281/3; 282; 283/2; 284/2; 285; 292; 287; 288; 289/1; 290/1; 307; 308/2; 309; 310; 311; 312; 316/1; 317; 320/1; 328; 329; 332; 333; 335; 336; 337; 338; 341; 343; 344; 345; 346; 348; 349; 350; 351; 353; 354; 355; 356; 359; 360; 362; 363; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372/1; 373; 374; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 410; 446; 445; 444; 443; 442; 441; 440; 439; 438; 437; 436; 435; 434; 432; 431; 430; 429; 428; 427; 425; 424; 419; 418; 417; 416; 415; 414; 413; 412; 411; 577; 590; 589/2; 589/1; 588; 587; 666; 805; 806; 807; 586;

Powiat: sanocki

Gmina: Bukowsko

Obręb: 0002, Bukowsko

7; 8; 9/4; 10; 13; 14; 6/2; 25; 27; 26; 18/2; 28; 38; 36/2; 37; 47; 81; 84; 83; 131; 132; 129; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 218/1; 217; 216; 215; 214; 213; 212; 211; 210; 203; 209; 156; 191; 192; 193; 194; 195; 347; 433; 434; 435; 436; 429/3; 428/2; 428/1; 437; 439/1; 439/2; 440; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 450; 402; 780; 777; 775; 774; 773; 772; 771; 769; 768; 767; 766/2; 766/4; 765; 763; 762; 760; 758; 757; 756;  878; 875; 876; 877; 872; 903; 982; 981; 980; 979; 976; 975; 974; 973; 972; 970; 969; 968; 965; 1002/1; 1003; 1006; 1007; 1000; 1005; 1008; 1009; 1010; 1019; 1020; 1018; 1021; 1024/1; 1029; 1028; 1027; 1032; 1031; 1030; 1025/2; 1026; 1113; 1114; 1115; 1117; 1120; 2771; 2772; 1123; 1159; 1158; 1149; 1160; 1162; 1161; 1163/1; 1164; 1165; 1166; 2783; 2548; 2193/2; 2549; 2551; 2553; 2552; 2421; 2422; 2420; 2419/1; 2560; 2561; 2562; 2563; 2572; 2573; 2574; 2575; 2376; 2576; 2577; 2759; 2762;

Powiat: sanocki

Gmina: Bukowsko

Obręb: 0005, Karlików

2/1; 2/21; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 2/27; 2/9; 2/10; 2/11; 3; 11/28; 11/4; 11/25; 11/26; 11/6; 11/12; 11/15; 11/14; 11/16; 11/17; 28/4; 12/8; 12/9; 12/10; 12/11;

Powiat: sanocki

Gmina: Bukowsko

Obręb: 0009, Płonna

35; 36/2; 34/6; 37; 41; 227; 85/9; 85/10; 94/6; 99/1; 99/3; 97/21; 97/15; 46/2; 109/1; 126/2; 127/1; 138; 141/5; 141/6; 127/2; 127/3; 141/8; 141/3; 141/9; 141/10; 141/12; 152/4; 153/13; 153/12; 153/9; 153/10;

Powiat: sanocki

Gmina: Bukowsko

Obręb: 0014, Wola Piotrowa

125/5;

Powiat: sanocki

Gmina: Bukowsko

Obręb: 0016, Wolica

13; 14; 27; 34/1; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 131; 130/2; 129/2; 126; 125; 124; 123; 122; 121; 119; 81; 117; 115; 114; 112/1; 82; 78; 83; 100; 101; 102;103;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0027, Wysoczany

59/1; 59/3; 59/4; 60; 61/1;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0009, Kulaszne

1/9; 236/1; 1/2; 1/6; 1/7;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0022, Szczawne

16/1; 181; 17/3; 17/5; 17/11; 17/10; 1/4; 3/8; 9/1; 3/7; 18/16; 9/3; 18/14; 18/13; 7/9; 6/54; 19; 27/24; 27/25; 27/27; 27/28; 27/29; 27/30; 27/31; 27/20; 27/32; 28; 27/21; 27/4; 27/5; 27/6; 27/7; 27/8;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0019, Rzepedź

5/19; 16; 18; 17; 15; 14; 13; 2; 120/2; 120/3; 121/6; 128/5; 140; 123/5; 128/3; 128/4; 127; 126; 125; 130/1; 130/2; 131/26; 131/27; 131/59; 131/3; 206; 207; 149; 181/3; 180; 178/2; 174; 179/2;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0016, Prełuki

9/2; 9/1; 17/2;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0007, Jawornik

55/3; 97; 64; 56; 57/8; 57/7; 57/4; 58; 81/1; 61; 62/2; 62/1;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0008, Komańcza

506/2; 453/2; 455/2; 459/6; 459/2; 459/3; 459/4; 460/2; 460/3; 461/3; 602; 462; 559/1; 487/3; 464/3; 466/1; 467/1; 471/3; 471/2; 471/4; 471/5; 474/2; 473/1; 474/1; 473/2; 472/8; 472/9; 472/5; 472/7; 560; 477/2; 479; 480/1; 564; 485/1; 485/2; 565/1; 435/6; 565/2; 433; 432; 428/2; 428/4; 428/3; 424/3; 423/1; 423/17; 613; 423/13; 418; 568; 417; 416/1; 416/2; 496/8; 497; 598/1; 404/1; 404/2; 577/1; 401/1; 402/1; 403/3; 402/2; 401/2; 576/8; 400/21; 400/31; 400/20; 400/23; 400/27; 400/28; 399/6; 399/4; 579/1; 397/2; 398/11; 398/6; 398/4; 395/7;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0005, Duszatyn

110; 127/9;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0017, Radoszyce

419/15; 421; 370; 422; 287; 360; 286; 374/1; 295; 296; 364; 318; 284/2; 283/3; 319/2; 284/1; 283/4; 280; 279; 269; 357; 270; 271; 272; 273; 274; 358; 260; 367; 402; 403;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0014, Osławica

8; 20/1; 22; 23; 28; 34/21; 34/22; 34/23; 34/12; 34/33; 34/34; 34/29; 34/18; 34/30; 34/20; 34/14; 34/17;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0020, Smolnik

346/1; 409; 410; 343/23; 343/32; 343/25; 343/26; 343/28; 343/29; 338/2; 337/4; 343/3; 337/5; 382/14; 330; 327; 333; 332/23;

Powiat: sanocki

Gmina: Komańcza

Obręb: 0010, Nowy Łupków

32; 33/27; 33/35; 81; 33/28; 33/29; 33/30; 30; 55/1; 55/4; 33/32; 50; 55/3; 54; 41; 52; 53/11; 53/8; 58/1; 59/5; 59/6; 66/2; 65/4; 125; 65/3; 67; 68; 97.

 

      W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 566 Wydziału Infrastruktury można zapoznać się z treścią ww. decyzji, w godzinach pracy Urzędu.

    Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych tych gmin oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Urzędzie Wojewódzkim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

      Od ww. decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

      Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

      W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Podkarpackiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×