Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów – Dworzysko etap III z ul. Lubelską w wariancie II (P)” – etap I, obejmujący zadanie pn.: „Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej w Rzeszowie”

OBWIESZCZENIE

z dnia 25 lipca 2017 r. 

              Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)

 WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

    znak: I-VI.7820.1.1.2017, z dnia 14 lipca 2017 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów – Dworzysko etap III z ul. Lubelską w wariancie II (P)” – etap I, obejmujący zadanie pn.: „Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej w Rzeszowie”, polegające na budowie drogi wojewódzkiej od km 0+038,49 do km 1+417,40 (w tym łącznika od km 1+179,74 do km 1+417,40) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1473R (ul. Warszawskiej) od km 4+225,54 do km 4+548,19 (km lokalny od 0+015,77 do 0+338,42) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, na rzecz Prezydenta Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

  • Powiat m. RZESZÓW,

 Jednostka ewidencyjna: 186301_1, Rzeszów 

 OBRĘB: 216 STAROMIEŚCIE 

 1039/7,     1036/1,     1037/4,     1037/3,      1027/5,      1027/3,      1024/3,       1024/5,          1021/5,       1021/3,        1019/5,       1015/5,         1010/3,        1000/8,        993,        994/7,         994/6,        995/1,        990/1,        991/11,        991/12,        986/2,         986/1,        987/1,         968/4,        969/3,         969/4,        958/12,         958/13,        956/10,       956/11,       886/2,         884/4,        884/5,         872/1,         871/5,        846/4,         845/7,         846/5,        844/2,        845/6,         844/1,          843/2,          843/1,        822/3,         821/3,        823/3,          808/6,       808/7,         797/5,         789/2,         788/1,         788/2,        783/22,        776/3,          777/1,          752/4,          751/3,          735/7,         735/8,         736/1,        736/2,        727/2,          727/1,      728/9,         705/2,         706/1,        702/5,        687/17,         679/5,         679/6,          667/2,     665/2,         664/5,          665/1,         664/4,         664/2,        663/5,          663/4,         663/2,       638/1,          639,           640/2,          610/1,        575,         475/5,          435/1,          441/2,           440/2,         435/2,         1111/1,         434/2,         389/2,          1110/1,           386/2,           385/2,           382/2,         1109/1,        1107/1,        381/2,         1106/1,         1104/1,           380/2,           1103/1,          1103/2,          1102/1,            1102/2,           379/4,           379/2,            372/2,             1099/1,           371/2,           1084/3,          

 II.DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

  ( położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji) 

  • Powiat m. RZESZÓW,

 Jednostka ewidencyjna: 186301_1,  Rzeszów

 OBRĘB:   216 STAROMIEŚCIE 

       1050/3     (1050/2);     1045/5     (1045/4);     1044/5     (1044/4);     1039/8    ( 1039/2)             1036/3     (1036/2);      1027/7      (1027/6);      1024/7     (1024/6);      1021/7     ( 1021/6);

       1019/7     (1019/6);      1015/7     (1015/6);      1010/5     ( 1010/4);     1000/10     (1000/9);    

       992/4       ( 992/3);       991/13      (991/9);       985/1      ( 985);       969/5      ( 969/2);          958/14      (958/10);      956/14      (956/8);        883/3      ( 883/2);       872/3        (872/2);       842/1      ( 842);      841/1     ( 841);     839/3     ( 839/2);      823/7      (823/1);         823/5     ( 823/4);      807/1     ( 807);     797/9      ( 797/8);      787/13     ( 787/1);          783/24      (783/23);     777/3    ( 777/2);     751/7      ( 751/4);     737/1      (737);          726/1      (726);      706/3     (706/2);     702/7     ( 702/6);      687/19      ( 687/18);             678/1     (678);      667/3      (667/1);     666/1    (666);     638/3      (638/2);           628/5    (628/3);     610/3      (610/2);     600/1     (600);     577/3     (577/1);            576/1     (576);     549/1     (549);      548/1    (548);     543/6     (543/1);            533/1       (533);      532/1      (532);      506/1     (506);     502/1     (502);    
       478/3    (478/2);    475/6   (475/4);    470/3   (470/1);    467/1    (467);             463/4      (463/3);      457/3     (457/1);      455/1      (455);      450/3     (450/1);           448/1     (448);     446/4    (446/1);     446/3     (446/1);     441/3     (441/1);           440/3     (440/1);     434/3     (434/1);    389/3     (389/1);      386/3      (386/1);            385/3    (385/1);     382/3     (382/1);     381/3    (381/1);    380/3     (380/1);            379/5     (379/3);     372/3      (372/1);      370/3      (370/2);     1063/98      (1063/1);            1089/5     (1089/1);     446/7     (446/2);      1115/1     (1115);     1114/1      (1114);            1112/1     (1112);      1111/3      (1111/2);     1110/3     (1110/2);    1109/3      (1109/2);            1107/3      (1107/2);     1106/3      (1106/2);      1104/3    (1104/2);     1101/1     (1101);             1099/3      (1099/2);     1089/3      (1089/2);    1088/3     (1088/2);      1087/3      (1087/2);            1086/3      (1086/2);      1085/3      (1085/2);     1084/4     (1084/1);      1083/3      (1083/2);             641/9      (641/6);      628/7     (628/4);     611/3     (611/1);     436/1     (436);       458/1      (458);     462/1      (462);      468/1      (468);      476/1     (476);            501/1         (501);          507/1         (507);         574/1          (574);         578/1      (578) 

                         III.  DZIAŁKI  POŁOŻONE  W  TERENIE  NIEZBĘDNYM

                                 dla planowanych obiektów budowlanych 

  • Powiat m. RZESZÓW,

 Jednostka ewidencyjna: 186301_1,  Rzeszów

 OBRĘB:    216  STAROMIEŚCIE
      985/2     
(985);      969/6     (969/2);     726/2      (726);      707;      702/8     (702/6);            687/20      (687/18);      678/2      (678);     610/4     (610/2);      600/3      (600);            577/4      (577/1);      576/2      (576);      549/3       (549);      502/2     (502);            441/4      (441/1);      446/6      (446/1);     446/8     (446/2);     447/2;     450/2;          456/2;     457/2;     463/2;     463/5     (463/3);    464/1;     470/5   (470/1);    470/2;         471/6;     471/5;     1063/100    (1063/1);    1133/8;     1133/9;     1115/2     (1115);            1114/2     (1114);     1112/2      (1112);     1111/4      (1111/2);     1099/4     (1099/2);           1089/4      (1089/2);      1088/5     (1088/2);     1100;       68/1;      68/147;      68/146;           68/144;    68/145;     68/142;    68/143;    68/140;    68/141;    68/138;         68/139;    68/136;    68/137;    68/134;    68/135;    68/132;    68/133;          68/130;    68/131;    68/128;    68/129;    68/126;    68/127;    68/124;           68/125;     68/122;     68/123;     68/121;    68/119;     1074;    1075;          1081/2;     1082/2;     1083/4    (1083/2);    1084/5     (1084/1);    1085/4     (1085/2);               1086/4     (1086/2);      1087/4    (1087/2);     1088/4      (1088/2);      366/2;      369/2;           370/4     (370/2);     1063/99     (1063/1);     371/1;     372/4     (372/1);     379/6     (379/3);           380/4     (380/1);     381/4    (381/1);     382/4     (382/1);    385/4    (385/1);           386/4    (386/1);     389/4     (389/1);    501/2     (501);     549/2    (549);     574/2     (574);           578/2     (578);     611/4     (611/1);    702/2;     735/5  

*   w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem,   

             Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro oraz w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w godzinach pracy ww. Urzędów.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×