Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica wraz z budową mostu na rz. Wisłok w m. Czarna

OBWIESZCZENIE

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

         Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-VI.7820.1.9.2017, z dnia 28 lipca 2017 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

I. Działki w całości wchodzące pod inwestycję

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

powiat  łańcucki

jednostka ewidencyjna 181003_2 Czarna

obręb 0001 Czarna

1359/2, 1085

II. Działki w części wchodzące pod inwestycję

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

(w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Pogrubioną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję)

powiat  łańcucki

jednostka ewidencyjna 181003_2 Czarna

obręb 0001 Czarna

1987; 1340/4; 1068 (1068/1, 1068/2); 1070 (1070/1, 1070/2); 1071/3 (1071/4, 1071/5); 1086 (1086/1, 1086/2); 1073 (1073/1, 1073/2); 1074 (1074/1, 1074/2); 1075/1 (1075/3, 1075/4); 1076 (1076/1, 1076/2); 1078 (1078/1, 1078/2); 1079 (1079/1, 1079/2); 1080 (1080/1, 1080/2, 1080/3); 1081 (1081/1, 1081/2, 1081/3); 1082/1 (1082/3, 1082/4); 1083 (1083/1, 1083/2); 1084 (1084/1, 1084/2); 891/10 (891/13, 891/14); 892/6 (892/7, 892/8); 893/10 (893/11,  893/12); 1378/1 (1378/3, 1378/4, 1378/5); 1374/3 (1374/7, 1374/8); 1380/3 (1380/9, 1380/10); 1373 (1373/1, 1373/2); 1366 (1366/1, 1366/2); 1365/2 (1365/3, 1365/4); 1359/1 (1359/3, 1359/4); 1358 (1358/1, 1358/2); 1357/1 (1357/7, 1357/8) 

               III.  Działki objęte terenem niezbędnym dla planowanych obiektów 
budowlanych:

(w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem)

powiat  łańcucki

jednostka ewidencyjna 181003_2 Czarna

obręb 0001 Czarna

1386/2; 1987; 1387; 1365/1; 1340/4; 1362; 1374/6; 893/12 (893/10); 1359/3 (1359/1); 1358/1 (1358); 1357/8 (1357/1); 1364/1; 1076/2 (1076); 1078/2 (1078); 1079/2 (1079); 1080/1 (1080); 1080/3 (1080); 1081/1 (1081); 1081/3 (1081); 1083/2 (1083); 1084/2 (1084); 1068/2 (1068); 1070/2 (1070); 1071/5 (1071/3); 1086/2 (1086); 1073/2 (1073); 1075/4 (1075/1); 881/2; 882/2; 884/7; 886/15; 886/14; 887/14; 889/13; 890/6; 891/12; 891/14 (891/10); 1381/2; 1362; 1941/1; 1353/1; 1074/2 (1074); 892/8 (892/6); 1378/5 (1378/1); 1374/8 (1374/3); 1365/4 (1365/2); 1366/1 (1366); 1368; 1372

IV. Działki wód płynących

powiat  łańcucki

jednostka ewidencyjna 181003_2 Czarna

obręb 0001 Czarna

1077, 1381/1, 1378/2, 1364/2, 1340/3, 1363, 1354/1, 1374/5, 1386/1

          Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro oraz w Urzędzie Gminy Czarna, Czarna 260, 37-125 Czarna w godzinach pracy ww. Urzędów.

         Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

        Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×