Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi woj. nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec – Budowa obw. m. Cieszanów

OBWIESZCZENIE

z dnia 28 listopada 2017 r.

        Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-VI.7820.1.16.2017, z dnia 17 listopada 2017 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec – Budowa obwodnicy m. Cieszanów”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren)

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180902_4 CIESZANÓW- MIASTO, OBRĘB: 0011 CIESZANÓW:

2313, 2316, 2314, 2315, 2210, 2211, 2212, 4274, 4273, 4210, 4134;

 II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ
(położone w części w liniach rozgraniczających teren)

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180902_4 CIESZANÓW- MIASTO, OBRĘB: 0011 CIESZANÓW:

3186 (3186/1, 3186/2), 2330 (2330/1, 2330/2), 3187/3 (3187/6, 3187/7), 2324 (2324/1, 2324/2), 2332/1 (2332/6, 2332/7),  2333/3 (2333/4, 2333/5),  2309 (2309/1, 2309/2),  2312 (2312/1, 2312/2), 2317 (2317/1, 2317/2), 2311 (2311/1, 2311/2), 2310 (2310/1, 2310/2), 2262 (2262/1, 2262/2, 2262/3), 2206 (2206/1, 2206/2), 2209 (2209/1, 2209/2), 2213 (2213/1, 2213/2), 2229 (2229/1, 2229/2, 2229/3), 2215 (2215/1, 2215/2), 4284 (4284/1, 4284/2), 4283 (4283/1, 4283/2), 4280 (4280/1, 4280/2, 4280/3), 4272 (4272/1, 4272/2), 4276 (4276/1, 4276/2, 4276/3), 4209 (4209/1, 4209/2), 4207 (4207/1, 4207/2), 4199 (4199/1, 4199/2, 4199/3), 4191 (4191/1, 4191/2), 4192 (4192/1, 4192/2, 4192/3), 4193/2 (4193/3, 4193/4, 4193/5, 4193/6), 4194 (4194/1, 4194/2), 4169/2 (4169/3, 4169/4, 4169/5, 4169/6), 4138 (4138/1, 4138/2), 4137 (4137/1, 4137/2), 4135 (4135/1, 4135/2, 4135/3), 4133 (4133/1, 4133/2, 4133/3, 4133/4),  4131 (4131/1, 4131/2), 3778 (3778/1, 3778/2), 4130 (4130/1, 4130/2), 3777/3 (3777/4, 3777/5), 4132 (4132/1, 4132/2), 3779 (3779/1, 3779/2), 3603 (3603/1, 3603/2, 3603/3);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

 

 • III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

                 dla planowanych obiektów budowlanych

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180902_4 CIESZANÓW- MIASTO, OBRĘB: 0011 CIESZANÓW:

2205, 2206/2 (2206), 2208, 2209/2 (2209), 2213/2 (2213), 2215/2 (2215), 2262/2 (2262), 2262/3 (2262), 2312/2 (2312), 2317/2 (2317), 2318, 2324/2 (2324), 2330/2 (2330), 2332/7 (2332/1), 2333/5 (2333/3), 2335/3, 3187/7 (3187/3), 3779/2 (3779), 4133/3 (4133), 4133/4 (4133), 4135/2 (4135), 4135/3 (4135), 4137/2 (4137), 4138/2 (4138), 4169/5 (4169/2), 4195/1, 4209/2 (4209), 4272/2 (4272), 4280/2 (4280), 4284/2 (4284), 4193/4 (4193/2), 4193/5 (4193/2), 4199/3 (4199), 3603/2 (3603);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki
  
przed podziałem

 IV. DZIAŁKI STANOWIĄCE TEREN WÓD PŁYNĄCYCH

 • POWIAT LUBACZOWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180902_4 CIESZANÓW- MIASTO, OBRĘB: 0011 CIESZANÓW:

4315/34, 4315/38

          Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 pokój 313, III piętro oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, 37-611 Cieszanów, ul. Rynek 1 w godzinach pracy ww. urzędów.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×