Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 77 polegająca na przebudowie zatok autobusowych oraz budowie chodnika w miejscowości Wólka Pełkińska.

 OBWIESZCZENIE

z dnia 31 października 2017 r.

      Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-VI.7820.1.23.2017, z dnia 20 października 2017 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 77 w km 117+221,50 ÷ 117+355,90; 119+989,00 ÷ 120+152,60; 121+618,00 ÷ 121+740,50 polegająca na przebudowie zatok autobusowych oraz budowie chodnika” w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim w miejscowości Wólka Pełkińska w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.

 

DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

  • POWIAT PRZEWORSKI, JEDNOSTKA EWID.: 181408_2 TRYŃCZA, OBRĘB: 0005 JAGIEŁŁA:

446 (446/1, 446/2), 447 (447/1, 447/2);

  • POWIAT JAROSŁAWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180404_2 JAROSŁAWOBRĘB: 0011 WOLA BUCHOWSKA:

925, 932 (932/1, 932/2), 933 (933/1, 933/2);

  • POWIAT JAROSŁAWSKI, JEDNOSTKA EWID.: 180404_2 JAROSŁAW, OBRĘB: 0012 WÓLKA PEŁKIŃSKA:

398, 903 (903/1, 903/2), 904 (904/1, 904/2), 256 (256/1, 256/2), 257 (257/1, 257/2), 1202 (1202/1, 1202/2), 1203 (1203/1, 1203/2), 393 (393/1, 393/2)

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję

 

      Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pokój 361, III piętro w godzinach pracy ww. Urzędów.

      Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

      Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian: