Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 77 w m. Gorzyce

 OBWIESZCZENIE

z dnia 12 grudnia 2017 r.

         Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, z dnia 29.08.2017 r.,  

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.28.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 77 w m. Gorzyce od km 115+621,06 do km 115+789,43 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w woj. podkarpackim w miejscowości Gorzyce w ramach PBDK”, zlokalizowanej na działkach nr ewid.:

 

I. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

  • POWIAT PRZEWORSKI, JEDNOSTKA EWID.: 181408_2 TRYŃCZA, OBRĘB: 0004 GORZYCE:

1205 (1205/1, 1205/2), 1274/5 (1274/6, 1274/7), 1273 (1273/1, 1273/2), 1272 (1272/1, 1272/2), 1271/1 (1271/3, 1271/4), 1271/2 (1271/5, 1271/6), 1267/2 (1267/3, 1267/4), 1066;

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

 II. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

                 dla planowanych obiektów budowlanych

  • POWIAT PRZEWORSKI, JEDNOSTKA EWID.: 181408_2 TRYŃCZA, OBRĘB: 0004 GORZYCE:

1206;

         Jednocześnie informuję, że w trakcie prowadzonego postępowania, postanowieniem z dnia 24.10.2017 r., znak: I-VI.7820.1.28.2017, nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym, z którego wywiązał się w wyznaczonym terminie.

        Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000 – 1400  w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

                                       

 

Historia zmian:

  • 12 grudnia 2017, godz. 12:16, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×