Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi woj. nr 878 Rzeszów – Dylągówka na terenie miasta Rzeszów

 OBWIESZCZENIE

  z dnia 14.02.2017r.

         Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7820.1.8.2016 z dnia 07.02.2017r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową  nr 1404R Lubenia – Siedliska – Tyczyn w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 4, na działkach:

I. Działki w całości wchodzące pod inwestycję

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

powiat  Miasto Rzeszów

jedn. ewid. Rzeszów

OBRĘB 224 Biała II

299

powiat  rzeszowski

jedn. ewid. Tyczyn Miasto

OBRĘB 0001 Tyczyn

3695, 3696, 662/8

 

 II. Działki dzielone pod inwestycję

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

(w nawiasie wskazano działki powstałe w wyniku podziału. Działki objęte inwestycją oznaczono pogrubioną czcionką)

powiat  Miasto Rzeszów

jedn. ewid. Rzeszów

OBRĘB 224 Biała II

703/11 (703/13, 703/14), 711/14 (711/19, 711/20), 711/16 (711/21, 711/22)

powiat  rzeszowski

jedn. ewid. Tyczyn Miasto

OBRĘB 0001 Tyczyn

587/20 (587/33, 587/34), 587/6 (587/21, 587/22), 587/3 (587/23, 587/24), 587/4 (587/25, 587/26), 587/10 (587/27, 587/28), 587/13 (587/29, 587/30), 586/16 (586/17, 586/18), 593/1 (593/6, 593/7), 600/18 (600/21, 600/22), 600/20 (600/23, 600/24), 600/12 (600/25, 600/26), 600/15 (600/27, 600/28), 600/16 (600/29, 600/30), 604/2 (604/3, 604/4), 605/30 (605/44, 605/45), 605/32 (605/46, 605/47), 605/34 (605/48, 605/49), 606/6 (606/11, 606/12), 606/8 (606/13, 606/14), 606/10 (606/15, 606/16), 608/2 (608/3, 608/4), 640/4 (640/9, 640/10), 644/3 (644/5, 644/6), 661/23 (661/36, 661/37), 661/25 (661/38, 661/39), 661/27 (661/40, 661/41), 661/29 (661/42, 661/43), 661/31 (661/44, 661/45), 661/33 (661/46, 661/47), 661/18 (661/48, 661/49), 661/35 (661/50, 661/51, 661/52), 662/6 (662/7, 662/8), 667/2 (667/3, 667/4), 1187/3 (1187/11, 1187/12), 1187/7 (1187/8, 1187/9, 1187/10), 661/20 (661/53, 661/54), 661/19 (661/55, 661/56), 1188 (1188/1, 1188/2) 

            III.  Działki położone w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych:

(w nawiasie wskazano działki powstałe w wyniku podziału. Działki objęte terenem niezbędnym oznaczono pogrubioną czcionką)

powiat  Miasto Rzeszów

jedn. ewid. Rzeszów

OBRĘB 224 Biała II

703/11 (703/13, 703/14), 703/15, 711/14 (711/19, 711/20)

powiat  rzeszowski

jedn. ewid. Tyczyn Miasto

OBRĘB 0001 Tyczyn

585/3, 586/14, 586/16 (586/17, 586/18), 587/20 (587/33, 587/34), 587/13 (587/29, 587/30), 587/6 (587/21, 587/22), 587/3 (587/23, 587/24), 588/6, 592, 593/1 (593/6, 593/7), 593/2, 599/1, 600/12 (600/25, 600/26), 600/16 (600/29, 600/30), 600/18 (600/21, 600/22), 604/2 (602/3, 604/4), 605/17, 605/21, 605/23, 605/25, 605/26, 605/30 (605/44, 605/45), 605/32 (605/46, 605/47), 605/34 (605/48, 605/49), 605/38, 605/41, 606/10 (606/15, 606/16), 606/8 (606/13, 606/14), 606/6 (606/11, 606/12), 608/2 (608/3, 608/4), 609/4, 609/8, 609/9, 609/10, 610/2, 610/5, 611/5, 617/2, 640/4 (640/9, 640/10), 640/8, 641/4, 641/8, 642/2, 643/2, 644/3 (644/5, 644/6), 644/4, 661/19 (661/55, 661/56), 661/20 (661/53, 661/54), 661/23 (661/36, 661/37), 661/25 (661/38, 661/39), 661/27 (661/40, 661/41), 661/29 (661/42, 661/43), 661/31 (661/44, 661/45), 661/33 (661/46, 661/47), 661/35 (661/50, 661/51, 661/52), 663/2, 667/2 (667/3, 667/4), 670/3, 672/2, 668/1, 1187/3 (1187/11, 1187/12), 1187/7 (1187/8, 1187/9, 1187/10), 1188 (1188/1, 1188/2), 662/6 (662/7, 662/8),

IV. Działki położone w granicach terenu niezbędnego (prace realizowane na podstawie prawa do dysponowania terenem)

powiat  Miasto Rzeszów

jedn. ewid. Rzeszów

OBRĘB 224 Biała II

(w nawiasie wskazano działki powstałe w wyniku podziału. Działki objęte terenem niezbędnym oznaczono pogrubioną czcionką)

299, 711/16 (711/21, 711/22)

 

  1. Działki położone na terenie wód płynących

powiat  Miasto Rzeszów

jedn. ewid. Rzeszów

OBRĘB 224 Biała II

30, 703/16, 711/17

powiat rzeszowski

jedn. ewid. Tyczyn miasto

OBRĘB Tyczyn

525, 587/18, 587/19, 1196/2

 

        Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 oraz Urzędzie Miasta i Gminy Tyczyn, ul. Rynek 18.

         Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

         Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×