Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr. 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica

OBWIESZCZENIE

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

 WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-VI.7820.1.4.2017, z dnia 16 sierpnia 2017 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, od km 58+946,40 do km 59+139,37, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) w km 59+004,00 z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia”, w ramach zadania pn: „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód od DK4 i DW 985 (Zawada –Pustynia)”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 Powiat: dębicki,

 Jednostka ewidencyjna: 180304_2 Dębica,

 OBRĘB: 0011 PUSTYNIA

 52/1, 115/3

 II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 Powiat: dębicki,

 Jednostka ewidencyjna: 180304_2 Dębica,

 OBRĘB: 0011 PUSTYNIA

 51/1 (51/4, 51/5), 52/3 (52/5, 52/6), 53/7 ( 53/16, 53/17), 56 (56/1, 56/2),

 115/5 (115/11, 115/12), 115/10 (115/13, 115/14), 122/4 (122/5, 122/6),

 126 (126/1, 126/2), 127/7 ( 127/10, 127/11), 663

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.

 

 III.  DZIAŁKI  POŁOŻONE  W  TERENIE  NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

Powiat: dębicki,

Jednostka ewidencyjna: 180304_2 Dębica,

OBRĘB: 0011 PUSTYNIA

49/3, 51/2, 51/3, 51/5 (51/1), 52/6 (52/3), 53/17 (53/7), 56/2 (56), 115/12 (115/5),

115/14 (115/10), 122/6 (122/4), 126/2 (126), 127/9, 127/11 (127/7), 115/9,

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro oraz w Urzędzie Gminy Dębica, ul. Batorego 13, 39-200 Dębica, w godzinach pracy ww. Urzędów.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 31 sierpnia 2017, godz. 08:53, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×