Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 września 2017 r.

    Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-VI.7820.1.14.2017, z dnia 18 września 2017 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania al. Witosa (w ciągu dr krajowej nr 94 i 19) z ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, na rzecz Prezydenta Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

I DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

  • POWIAT: M. RZESZÓW, GMINA: M. RZESZÓW, OBRĘB: 214 STARONIWA II:

      408/33, 411/19 (411/28, 411/29); 411/10 (411/24, 411/25); 411/18 (411/26, 411/27);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

II DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

  • POWIAT: M. RZESZÓW, GMINA: M. RZESZÓW, OBRĘB: 214 STARONIWA II:

      498/20

      Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro oraz w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów w godzinach pracy  ww. Urzędów.

      Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

      Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×