Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowy drogi woj. nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka

OBWIESZCZENIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

         Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

    znak: I-X.7820.1.7.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap III,  obejmująca drogę wojewódzką nr 869 od km 0+017,92 do km 5+185,85 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowami istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

 

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO,   OBRĘB  JASIONKA: 

1867/200, 1867/172, 1867/171, 1867/170, 1867/118, 1867/71, 1867/173, 1867/166, 1867/163, 1867/117, 1867/150, 1867/113, 3879/4, 1867/115, 1867/153,  1867/119,  3879/2,  3879/6,

 

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO,   OBRĘB  TAJĘCINA: 

 425/3,    425/18,    425/16

 

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, OBRĘB RUDNA  MAŁA:

  3059/2,   3056/4,   3057/2,   657/11,   3058/2  

 

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

 

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO,   OBRĘB  JASIONKA:

      1867/242 (1867/202); 1867/246 (1867/78); 1867/262 (1867/199); 1867/260 (1867/197);  1867/267 (1867/195); 1867/252 (1867/209); 1867/271 (1867/169), 1867/269 (1867/169);       1867/254 (1867/210); 1867/256 (1867/211); 1867/298 (1867/168); 1867/284 (1867/185);       1867/274 (1867/162); 1867/272 (1867/161); 1867/303 (1867/192); 1867/296 (1867/158);        1867/294 (1867/157); 1867/292 (1867/156); 1867/290 (1867/155); 1867/280 (1867/218);       1867/288 (1867/152); 3879/10 (3879/3), 3879/12 (3879/3); 1867/282 (1867/149);      1867/236 (1867/114); 1867/234 (1867/112); 1867/244 (1867/130); 1867/238 (1867/120),       1867/240 (1867/120); 1867/248 (1867/205); 1867/258 (1867/207); 1867/250 (1867/206);      1867/264 (1867/135); 1867/266 (1867/135);   1867/93;   1867/96,  

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO,   OBRĘB  TAJĘCINA:

       338/8 (338/7); 338/10 (338/1); 425/29 (425/17); 425/23 (425/22); 425/25 (425/21); 425/27  (425/14)

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, OBRĘB RUDNA  MAŁA:

      3059/4 (3059/1); 3056/6 (3056/3); 3057/8 (3057/3), 3057/9 (3057/3); 3058/6    (3058/3);   3058/4   (3058/1);    3057/6    (3057/4);    3057/11   (3057/5);  475/195    (475/61); 475/194;     475/109

III.  DZIAŁKI  POŁOŻONE  W  TERENIE  NIEZBĘDNYM

DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO,   OBRĘB  JASIONKA:

      1904/17; 1867/247 (1867/78); 1867/77; 1867/49; 1867/265 (1867/135); 1867/263 (1867/199); 1867/261 (1867/197); 1867/268 (1867/195);  1867/270 (1867/169); 1867/299 (1867/168); 1867/285 (1867/185); 1867/187; 1867/188; 1867/275 (1867/162); 1867/273 (1867/161); 1867/297 (1867/158); 1867/295 (1867/157); 1867/293 (1867/156); 1867/291 (1867/155); 1867/281 (1867/218); 1867/289 (1867/152); 3879/11 (3879/3); 1867/283 (1867/149); 1867/255 (1867/210);  1867/253 (1867/209); 1867/212; 1867/251 (1867/206); 1867/259 (1867/207);  1867/249 (1867/205); 1867/239 (1867/120); 1867/245 (1867/130);  1867/237    (1867/114);    3879/5

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO,   OBRĘB  TAJĘCINA:

      338/9 (338/7); 338/11 (338/1); 425/30 (425/17); 425/28 (425/14);       425/26    (425/21);      425/24      (425/22);      425/13  

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, OBRĘB RUDNA    MAŁA:

      3057/7 (3057/4)*; 3057/10 (3057/3); 3057/12 (3057/5); 3058/5 (3058/1); 3060/1;     655/3;    475/77;    475/79;    475/93;    475/101;    475/109;    475/110; 475/116;      475/118;     475/119;     475/147;     475/149;      475/151;      475/156; 475/158;     475/159;     475/160;     475/162;    475/163;    475/172;    475/174475/194475/196      (475/61).

wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję, w nawiasie  wskazano numer działki przed podziałem

 

            Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 703, w Urzędzie Gminy Trzebownisko oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Głogów Małopolski, w godzinach pracy ww. Urzędów.

 

          Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 31 maja 2016, godz. 09:07, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×