Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl

OBWIESZCZENIE

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

 

        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 23.05.2017 r. (otrzymany dnia 25.05.2017 r.) Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.12.2017, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Granica Państwa od km 3+642,00 do km 10+257,44 (km lokalny od km 0+000,00 do km 6+615,44) wraz z przebudową dróg powiatowych i gminnych oraz rozbiórką, przebudową lub budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, do skrzyżowania z drogą gminną nr 116460R w m. Malhowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, zlokalizowanej na działkach:

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 • Powiat: Miasto Przemyśl;  Jednostka ewidencyjna: 186201_1 M. Przemyśl;

OBRĘB: 213

     478/3

 • Powiat: przemyski; Jednostka ewidencyjna: 181308_2 Przemyśl

OBRĘB: 0009 Nehrybka

    267

 • Powiat: przemyski; Jednostka ewidencyjna: 181308_2 Przemyśl

OBRĘB: 0003 Hermanowice

     400,   399

 • Powiat: przemyski; Jednostka ewidencyjna: 181308_2 Przemyśl

OBRĘB: 0008 Malhowice

    427

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

Nr działki przed podziałem

Nr działki po podziale

Numer działki zajmowanej
pod inwestycję

Powiat: Miasto Przemyśl; Jednostka ewidencyjna: 186201_1 M. Przemyśl;

OBRĘB: 213

478/1

478/5, 478/6

478/5

404/1

404/3, 404/4

404/3

476

476/1, 476/2

476/1

496/4

496/5, 496/6

496/5

479/2

479/3, 479/4

479/3

Powiat: przemyski; Jednostka ewidencyjna: 181308_2 Przemyśl;

OBRĘB: 0009 Nehrybka

 55/1

55/4, 55/5

55/4

268

268/1, 268/2

268/1

321

321/1, 321/2

321/1

322

322/1, 322/2

322/1

323/3

323/5, 323/6

323/5

212/2

212/8, 212/9

212/8

212/1

212/6, 212/7

212/6

195/6

195/7, 195/8

195/7

192/5

192/8, 192/9

192/8

188/1

188/4, 188/5, 188/6

188/4, 188/5

Powiat: przemyski; Jednostka ewidencyjna: 181308_2 Przemyśl;

OBRĘB: 0008 Malhowice

430

430/3, 430/4

430/3

115/2

115/5, 115/6

115/5

115/1

115/3, 115/4

115/3

398/4

398/8, 398/9

398/8

398/7

398/10, 398/11

398/10

74

74/1, 74/2

74/1

73

73/1, 73/2

73/1

67

67/1, 67/2

67/1

64

64/1, 64/2

64/1

63

63/1, 63/2

63/1

62

62/1, 62/2

62/1

61

61/1, 61/2

61/1

60

60/1, 60/2

60/1

59

59/1, 59/2

59/1

58

58/1, 58/2

58/1

54

54/1, 54/2

54/1

53/2

53/5, 53/6

53/5

53/1

53/3, 53/4

53/3

52

52/1, 52/2

52/1

51

51/1, 51/2

51/1

50

50/1, 50/2

50/1

49

49/1, 49/2

49/1

48/1

48/3, 48/4

48/3

48/2

48/5, 48/6

48/5

45

45/1, 45/2

45/1

44/2

44/5, 44/6

44/5

44/1

44/3, 44/4

44/3

39/2

39/5, 39/6

39/5

39/1

39/3, 39/4

39/3

38

38/1, 38/2

38/1

III.  DZIAŁKI  POŁOŻONE  W  TERENIE  NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych 

 • Powiat: Miasto Przemyśl; Jednostka ewidencyjna: 186201_1 M. Przemyśl;

 OBRĘB: 213

476/2 (476); 479/4 (479/2)

 • Powiat: przemyski; Jednostka ewidencyjna: 181308_2 Przemyśl;

OBRĘB: 0009 Nehrybka

55/2, 106/1, 110/8, 109, 691/1, 691/2, 110/4, 110/5; 321/2 (321); 322/2 (322); 344, 364, 376, 377, 390, 404, 423, 427, 204, 189/5; 192/9 (192/5); 188/3; 188/6 (188/1)

 • Powiat: przemyski; Jednostka ewidencyjna: 181308_2 Przemyśl;

OBRĘB: 0003 Hermanowice

407, 420, 421, 441, 457, 476, 496/3, 497, 518, 519, 520, 521/1, 535/3, 535/4, 549, 550, 557, 760, 334, 333, 332/1, 324, 303/2, 303/1, 302, 304, 301, 212 

 • Powiat: przemyski; Jednostka ewidencyjna: 181308_2 Przemyśl;

OBRĘB: 0008 Malhowice

242, 249, 222, 223, 436, 433, 478, 479; 74/2 (74); 36, 428, 4/1

w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

IV. DZIAŁKI WÓD PŁYNĄCYCH

 • Powiat: m. Przemyśl, Jednostka ewidencyjna: 186201_1 M. Przemyśl,

OBRĘB: 213

478/4493/1,  498,  494/1,  495,  479/1,  496/3,  496/2,  499 

 • Powiat: przemyski; Jednostka ewidencyjna: 181308_2 Przemyśl;

 OBRĘB: 0003 Hermanowice

209 

       Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000–1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w   Rzeszowie,   ul.  Grunwaldzka  15,  III   piętro,   pokój   313   i   złożyć   swoje   wnioski  i   zastrzeżenia.

Historia zmian:

 • 21 sierpnia 2017, godz. 07:59, użytkownik: Paweł Sierżęga