Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na budowę Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej z drogami kr. nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap I,

OBWIESZCZENIE

z dnia 4 grudnia 2015 r.

 

          Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

    znak: I-X.7820.1.5.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap I,  obejmująca:

drogę wojewódzką nr 869 – od km 0+041,97 do km 1+726,02; włączenie byłej drogi krajowej nr 19 (kier. południe) – od km 0+000,00 do km 0+152,00: włączenie etapu II rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869 – od km 0+000,00 do km 0+109,36; drogę dojazdową DD1 od km 0+000,00 do km 0+761,07; wloty drogi gminnej DG1 od km 0-085,00 do km 0+060,28; oraz rozbudowę drogi krajowej ekspresowej nr S19 w węźle ”Jasionka” na odcinku wlotu drogi wojewódzkiej nr 869 od km 0+000 do km 0+041,97; wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowami istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

 

 1. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

 

          a/ położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji obejmujących rozbudowę drogi krajowej ekspresowej nr S19

 

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO, OBRĘB JASIONKA

 

Numer działki

 

L.p.

Przed podziałem

Po podziale

Numer działki zajmowanej pod inwestycję

1

2

3

1

          3366/1

3366/6, 3366/7, 3366/8, 3366/9

         3366/8

         

          b/ położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji obejmujących rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 869

 

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO, OBRĘB JASIONKA

                                                                                                                                     

 

Numer działki

 

L.p.

Przed podziałem

Po podziale

Numer działki zajmowanej pod inwestycję

1

2

3

1

2165

2165/1, 2165/2, 2165/3

2165/2

2

3360/15

3360/22, 3360/23

3360/23

3

3361/2

3361/4, 3361/5

3361/5

4

3362/6

3362/7, 3362/8

3362/8

5

3365

3365/1, 3365/2

3365/2

6

3366/1

3366/6, 3366/7, 3366/8, 3366/9

3366/7

7

3507/4

3507/7, 3507/8, 3507/9

3507/8

8

3537/1

3537/4, 3537/5, 3537/6

3537/5

9

3548

3548/1, 3548/2

3548/2

10

3549

3549/1, 3549/2

3549/2

11

3550

3550/1, 3550/2, 3550/3, 3550/4

3550/2, 3550/4

12

3551

3551/1, 3551/2, 3551/3

3551/2

13

3552

3552/1, 3552/2

3552/1

14

3553

3553/1, 3553/2

3553/1

15

3554

3554/1, 3554/2

3554/1

16

3556

3556/1, 3556/2

3556/1

17

3567/1

3567/3, 3567/4, 3567/5

3567/4

18

3584

3584/1, 3584/2

3584/2

19

3585

3585/1, 3585/2

3585/2

20

3586

3586/1, 3586/2, 3586/3

3586/2

21

3587

3587/1, 3587/2

3587/1

22

3588/1

3588/3, 3588/4

3588/3

23

3599/1

3599/6, 3599/7, 3599/8

3599/7

24

3600

3600/1, 3600/2, 3600/3

3600/2

25

3885/1

3885/7, 3885/8, 3885/9

3885/8

26

3927/1

3927/5, 3927/6, 3927/7

3927/6

27

3929

3929/1, 3929/2, 3929/3

3929/2

28

3930

3930/1, 3930/2, 3930/3

3930/2

29

3931

3931/1,3931/2

3931/1

         

 

*   wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję 

 1. DZIAŁKI POŁOŻONE W  TERENIE  NIEZBĘDNYM

DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO, OBRĘB JASIONKA

    2165/3  (2165),   3227/1,   3357/1,   3358,   3360/2,   3360/22  (3360/15), 3366/6  (3366/1),  3366/9  (3366/1),  3537/4  (3537/1),  3537/6  (3537/1),  3539,  3546,  3547,  3548/1 (3548),  3549/1  (3549),  3550/1  (3550),  3551/1  (3551),  3582,  35833584/1  (3584),  3585/1  (3585),  3587/2 (3587),     3588/4 (3588/1), 3599/6 (3599/1), 3885/7 (3885/1), 3886, 3918, 3927/5 (3927/1), 3926, 3928/1, 3928/2, 3929/1 (3929), 3929/3 (3929),  3930/1    (3930),     3930/3    (3930),     3943,     1536/38,     3354,     3506/1. 

*   wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję  

*   w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

 

             Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 703 oraz w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w godzinach pracy ww. Urzędów.

          Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×