Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na budowę rozbudowy z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odc.Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni

OBWIESZCZENIE

z dnia 17.06.2015r.

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

informuje

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7840.2.69.2014, Nr 27/15 z dnia 12.06.2015r.

o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91”  oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 – 155.600, od km 155.650 – 155.660 oraz od km 156.400 – 156.465)  i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933 w tym:

Budowa:

  • Sieci teletechnicznej (od km 154.700 do km 154.780) i kanalizacji deszczowej
    w km 152.630,

Rozbiórka:

  • Linii potrzeb nietrakcyjnych, budynku mieszkalnego w km 150.026, budynku mieszkalnego i gospodarczego w km 153.792,

 na działkach nr ewid.:

– 1128/5, 1706 obręb Rudna Wielka;

– 829, 996/1 obręb Pogwizdów Nowy;

– 355/1 obręb Miłocin;

– 1, 451/13, 451/27, 451/28, 451/29, 487/8, 85, 90, 481/4, 481/5 obręb 213 Baranówka.

 

            Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×