Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę linii kolejowej E-30, szlak Ropczyce – Sędziszów

OBWIESZCZENIE

z dnia 28.02. 2013 r. 

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), w związku z art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 16 poz. 94 z 2007 r.z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA 

że na wniosek z dnia 19 grudnia 2012 r. PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-X.7820.6.1.2013

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce, stacja Ropczyce, szlak Ropczyce – Sędziszów Młp.; od km 111,500 do km 125,075 linii nr 91”, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica Państwa, na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 w ramach Projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, zlokalizowanej na działkach: 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

 (położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji) 

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA MIASTO, OBRĘB 2:

810/51, 810/52,

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA MIASTO, OBRĘB 3:

99/1, 99/2, 101/3, 105/12, 105/13, 107/1,

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA GMINA, OBRĘB PUSTYNIA:

615/1, 615/2,

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA GMINA, OBRĘB ZAWADA:

25/3, 1147, 1162, 1164, 1178, 1180, 1193,

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB LUBZINA:

303, 486/2,

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB BRZEZÓWKA:

270, 310/1, 71, 309/1, 83, 308/1, 84, 487, 488, 489, 490, 491, 589/11,

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OSTRÓW, OBRĘB SKRZYSZÓW:

1201/2,

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OSTRÓW, OBRĘB OSTRÓW:

1933/1, 2040/3, 2041/6, 2042/1, 2043/1,

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – MIASTO, OBRĘB ROPCZYCE:

13/1, 13/6, 13/4, 13/5, 2910,

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – MIASTO, OBRĘB ROPCZYCE – PIETRZEJOWA:

1001, 

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

 (położone w części w liniach rozgraniczających teren) 

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA MIASTO, OBRĘB 1:

742/63, 742/29, 742/30,

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA MIASTO, OBRĘB 2:

810/36, 810/74, 810/54, 810/55, 810/1, 810/73,

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA MIASTO, OBRĘB 3:

100 (100/1, 100/2), 101/4 (101/5, 101/6), 102 (102/1, 102/2), 104 (104/1, 104/2), 105/3 (105/16, 105/17), 105/11 (105/22, 105/23), 105/15 (105/18, 105/19), 105/14 (105/20, 105/21), 106 (106/1, 106/2), 107/3 (107/4, 107/5), 110/2 (110/4, 110/5), 111 (111/1, 111/2),

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA MIASTO, OBRĘB 4:

159 (159/1, 159/2),

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA GMINA, OBRĘB NAGAWCZYNA:

867/15,

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA GMINA, OBRĘB ZAWADA:

14/2 (14/3, 14/4, 14/5, 14/6), 13/2 (13/3, 13/4), 41/1 (41/10, 41/11), 41/9 (41/12, 41/13, 41/14, 41/15), 25/4 (25/6, 25/7), 1145 (1145/1, 1145/2, 1145/3), 1146 (1146/1, 1146/2), 1163 (1163/1, 1163/2), 1179 (1179/1, 1179/2), 1129/2 (1129/4, 1129/5), 53/2 (53/4, 53/5), 53/3 (53/6, 53/7), 50/2 (50/3, 50/4), 1039/5 (1039/6, 1039/7, 1039/8),

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB LUBZINA:

369 (369/1, 369/2), 100 (100/1, 100/2), 99 (99/1, 99/2), 106 (106/1, 106/2), 371/2 (371/5, 371/6), 371/1 (371/3, 371/4), 112 (112/1, 112/2), 431/7 (431/12, 431/13), 432 (432/1, 432/2), 192 (192/1, 192/2), 204 (204/1, 204/2), 486/3 (486/4, 486/5), 487/2 (487/3, 487/4), 488 (488/1, 488/2), 511/8 (511/20, 511/21), 242/7 (242/10, 242/11), 291/1 (291/3, 291/4), 598/1 (598/4, 598/5), 598/2 (598/6, 598/7), 302 (302/1, 302/2), 631 (631/1, 631/2),

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB BRZEZÓWKA:

31 (31/1, 31/2), 32 (32/1, 32/2), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2), 35/1 (35/3, 35/4), 339 (339/1, 339/2), 64 (64/1, 64/2), 332 (332/1, 332/2), 331 (331/1, 331/2), 66/2 (66/3, 66/4), 311/1 (311/4, 311/5), 72 (72/1, 72/2), 310/2 (310/3, 310/4), 309/2 (309/3, 309/4), 271/3 (271/4, 271/5), 111/4 (111/5, 111/6), 591 (591/1, 591/2), 644 (644/1, 644/2), 645 (645/1, 645/2), 646 (646/1, 646/2), 647 (647/1, 647/2), 656/1 (656/4, 656/5), 657/1 (657/4, 657/5),

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA  OSTRÓW, OBRĘB OSTRÓW:

2027/3 (2027/5, 2027/6), 2031/1 (2031/3, 2031/4), 2032/5 (2032/11, 2032/12), 2032/7 (2032/13, 2032/14), 2033/1 (2033/3, 2033/4), 2034/3 (2034/5, 2034/6), 2039/1 (2039/3, 2039/4),

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – MIASTO, OBRĘB ROPCZYCE:

172/1 (172/6, 172/7), 2956 (2956/1, 2956/2, 2956/3, 2956/4), 2907 (2907/1, 2907/2), 2904 (2904/1, 2904/2), 2900 (2900/1, 2900/2), 2897 (2897/1, 2897/2), 2894 (2894/1, 2894/2), 2892 (2892/1, 2892/2), 2889 (2889/1, 2889/2), 2887 (2887/1, 2887/2), 2885 (2885/1, 2885/2), 2884 (2884/1, 2884/2), 2883 (2883/1, 2883/2), 2882 (2882/1, 2882/2), 2881 (2881/1, 2881/2),

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA  ROPCZYCE – MIASTO, OBRĘB ROPCZYCE – PIETRZEJOWA:

992, 1854 (1854/1, 1854/2), 1864 (1864/1, 1864/2), 1891 (1891/1, 1891/2), 1112 (1112/1, 1112/2), 1115/2 (1115/3, 1115/4), 1116/1 (1116/3, 1116/4), 1117 (1117/1, 1117/2), 1125/3 (1125/6, 1125/7), 1126/1 (1126/2, 1126/3), 1129/2 (1129/3, 1129/4), 1130/2 (1130/3, 1130/4), 1136/2 (1136/3, 1136/4), 1137/2 (1137/3, 1137/4)

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.

 

III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

 

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA MIASTO, OBRĘB 2:

810/33, 872/3, 870, 872/1, 874/22, 874/17, 875,

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA MIASTO, OBRĘB 3:

68/1, 69/29, 69/13, 939, 108, 110/5 (110/2), 111/2 (111),

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA MIASTO, OBRĘB 4:

65, 160, 1, 3,

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA GMINA, OBRĘB PUSTYNIA:

597/2, 598/3, 599, 600, 400/4, 401, 602, 603/2, 605, 606, 608, 410, 610, 613/2, 614,

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA GMINA, OBRĘB NAGAWCZYNA:

871/3, 869/4, 869/3, 869/1, 869/5, 869/2, 1002, 887, 1004/2, 1004/1, 995, 986, 866, 861, 980,

 • POWIAT DĘBICKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBICA GMINA, OBRĘB ZAWADA:

17, 14/6 (14/2), 12/2, 1130/6, 41/11 (41/1), 25/5, 1130/4, 34/4, 1194, 1195, 1207, 1145/3 (1145), 1039/6 (1039/5), 1039/8 (1039/5), 41/15 (41/9), 49/1, 49/6, 118/2, 103/2, 120/3, 120/9, 120/1, 130/5, 152/9, 151/2, 1039/3, 164/11, 163/5, 177/8, 1111/1, 182/7, 181/3, 199/7, 233/7, 233/13, 230/44, 227/6, 247/19, 1039/4, 247/5, 250/1, 253/25, 257/4, 257/1, 282/3, 283/25, 256/3, 258, 286/3, 281/2, 286/2, 287/2,

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB LUBZINA:

32, 31, 30, 33, 304, 81, 82, 93, 103, 369/2 (369), 102, 104, 101, 100/2 (100), 370, 371/6 (371/2), 371/4 (371/1), 105/1, 106/2 (106), 107, 108, 109, 110, 111, 112/2 (112), 113, 114, 115, 116, 405, 406/1, 430, 431/13 (431/7), 193, 183/2, 184, 185, 186/3, 186/4, 186/2, 187/1, 187/2, 188/6, 188/2, 189, 190, 191, 192/2 (192), 194, 432/2 (432), 485, 207, 204/2 (204), 205, 206, 208, 209, 210, 211/4, 211/3, 211/5, 239, 240, 241, 242/8, 242/9, 242/4, 242/5, 242/6, 511/15, 511/21 (511/8), 242/2, 242/11 (242/7), 263, 597, 598/5 (598/1), 291/4 (291/1), 291/2, 292, 293, 599, 613, 614, 294, 295, 296, 297, 625, 301, 626, 302/2 (302), 627, 628, 629, 630/1, 630/2, 631/2 (631), 633,

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB BRZEZÓWKA:

69, 70, 35/4 (35/1), 339/2 (339), 36, 37, 38, 35/2, 41, 343, 67, 344, 389, 332/2 (332), 64/2 (64), 333, 66/4 (66/2), 331/2 (331), 73, 311/5 (311/1), 311/2, 311/3, 310/4 (310/2), 309/4 (309/2), 308/2, 296/1, 296/2, 88, 89, 90, 281/1, 295/1, 295/2, 294, 91, 92, 292/1, 288, 93, 285, 280/1, 94, 279/1, 95, 96, 100, 278, 101, 277, 102, 276, 275, 274, 103, 273/1, 105, 272/2, 272/3, 271/5 (271/3), 106/2, 109, 110, 175/2, 111/6 (111/4), 111/3, 390/1, 486, 112, 164, 176, 177, 179, 180, 482, 483, 181/2, 182, 184, 188, 189, 194, 196, 201, 202, 203, 207, 212/1, 212/2, 213, 215, 217, 220/2, 221/2, 223/2, 224, 225, 229, 240, 241, 269/1, 657/2, 269/2,

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OSTRÓW, OBRĘB SKRZYSZÓW:

1201/1, 1200/1, 1202/1, 1225/1, 1226/3, 1226/4,

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OSTRÓW, OBRĘB OSTRÓW:

2024/3, 2017/2, 2046/1, 2049/1

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – MIASTO, OBRĘB ROPCZYCE:

14, 36/5, 36/8, 171/18, 2956/4 (2956), 2900/2 (2900), 2897/2 (2897), 2894/2 (2894), 2892/2 (2892), 2889/2 (2889), 2887/2 (2887),

 • POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ROPCZYCE – MIASTO, OBRĘB ROPCZYCE – PIETRZEJOWA:

1854/2 (1854), 1864/2 (1864), 1891/2 (1891), 1894, 1895, 1923, 1898, 1899, 1921, 1922, 1909, 1910, 1915, 1916, 1919, 1920, 1889, 1890, 1739/11, 540/5, 541/3, 542/5, 543/6, 543/8, 544/3, 544/4, 551/3, 555/6, 556/4, 557/1, 558/1, 559/1, 539/4, 532/4, 531/4, 530/4, 1112/2 (1112), 1115/4 (1115/2), 526/1, 525/4, 1116/4 (1116/1), 1117/2 (1117), 524/2, 521/1, 1125/7 (1125/3), 1126/3 (1126/1), 520/1, 560/4, 1129/4 (1129/2), 999/3, 516/6, 1130/4 (1130/2), 1136/4 (1136/2), 515/5, 1137/4 (1137/2), 1139/2, 561/3, 562/3, 1140/2, 1146/1, 563/3, 1150/2, 564/3, 1151/2, 565/3, 1154/2, 566/3, 1155/2, 567/3.

* w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie w dniach pracy Urzędu, w godzinach 1000–1400 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

 • 1 marca 2013, godz. 12:04, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×