Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę linii kolejowej odc. Kraków – Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica

OBWIESZCZENIE

17.07.2013r.

         Stosownie do art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 16 poz. 94 z 2007 r. z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7820.6.3.2013, z dnia 5 lipca 2013r. 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/CE30 odcinek Kraków – Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica od km 108.100 do km 109.200 linii nr 91, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica Państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80.200 – 111.500 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Rzeszów, etap III”, dla PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. 

DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji) 

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GRABINY:

495/1, 1034/1,

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA MIEJSKA DĘBICA, OBRĘB 1:

742/33, 

DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji) 

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GRABINY:

446/6 (446/7, 446/8), 456/7 (456/11, 456/12), 1032 (1032/1, 1032/2), 1033 (1033/1, 1033/2), 1034/2 (1034/8, 1034/9), 1034/3 (1034/10, 1034/11), 1034/4 (1034/6, 1034/7)

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA MIEJSKA DĘBICA, OBRĘB 1:

2 (2/1, 2/2), 10 (10/1, 10/2, 10/3), 11 (11/1, 11/2), 12 (12/1, 12/2), 

(w nawiasie wskazano działki po podziale; wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki
w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję)
 

DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych 

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA CZARNA, OBRĘB GRABINY:

446/6 (446/7, 446/8), 456/3, 495/4, 495/5, 1032 (1032/1, 1032/2), 1035/5,

  • POWIAT DĘBICKI, GMINA MIEJSKA DĘBICA, OBRĘB 1:

1, 10 (10/1, 10/2, 10/3), 11 (11/1, 11/2), 13/3, 13/4 

(w nawiasie wskazano działki po podziale; wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki
objęte terenem niezbędnym)
 

            Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, oraz w Urzędzie Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2 i Urzędzie Gminy Czarna ul. Dworcowa 6, w godzinach pracy ww. Urzędów.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 30 lipca 2013, godz. 08:52, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×