Obwieszczenie o wydanej decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n: „Rozbudowa ulicy prof. Stanisława Kota wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w obrębie ewidencyjnym Sędziszów Młp.

OBWIESZCZENIE

z dnia 25 października 2017r

      Stosownie do art. 11f ust.3 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2017r, poz.1496/

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu decyzji  

znak: I-III.7821.2.2017

utrzymującej w mocy decyzję Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 10 kwietnia 2017r, znak: WA.6740.6.1.2017.ZRID, nr 2/2017/ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n: „Rozbudowa ulicy prof. Stanisława Kota wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” na następujących działkach w obrębie ewidencyjnym Sędziszów Młp. w jednostce ewid. Sędziszów Młp. – miasto: 695/31, 697/36, 2986, 2987 /położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji/.

      Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 505, V piętro oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim.

      Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

      Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×