Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odc. od drogi pow. w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie m.Trzcinica, Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola

OBWIESZCZENIE

z dnia 2 września 2015 r.

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji Nr 1/15 z dnia 27.08.2015 r.

( Sprawa znak: I-VII.7820.3.1.2015) 

na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego, zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”, dotyczącej następujących nieruchomości (działek ewidencyjnych) lub ich części, objętych wnioskiem:

I. Nieruchomości lub ich części niezbędne do realizacji inwestycji, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

 • Obręb ewidencyjny nr 15 Trzcinica, jednostka ewidencyjna gmina Jasło:

1824/3, 1867/1 (1867), 1867/2 (1867), 1822/8 (1822/2), 1822/10 (1822/5), 1822/12 (1822/7), 1823/1 (1823), 1823/2 (1823), 1823/3 (1823), 1824/4 (1824/2), 1825/10 (1825/7), 1825/12 (1825/8), 1825/14 (1825/9), 1826/1 (1826), 1827/1 (1827), 1828/1 (1828), 1829/1 (1829), 1830/1 (1830), 1831/1 (1831), 1834/1 (1834), 1836/1 (1836), 1837/1 (1837), 1837/2 (1837), 1848/1 (1848), 1849/3 1849/1, 1849/5 (1849/2), 1853/1 1853, 1868/3 (1868/1), 1868/5 (1868/1), 1869/8 (1869/1), 1869/10 (1869/4), 1869/12 (1869/6), 1869/16 (1869/7), 1870/1 (1870), 1873/1 (1873), 1874/2 (1874), 1875/2 (1875), 1876/14 (1876/1), 1876/17 (1876/5), 1877/2 (1877), 1878/2 (1878), 1879/4 (1879/1), 1879/6 (1879/2), 1880/1 (1880), 1881/3 (1881/2), 1882/1 (1882).

 • Obręb ewidencyjny nr 8 Przysieki, jednostka ewidencyjna gmina Skołyszyn:

596/11, 674/4, 678/2, 678/4, 692/4, 419/8 (419/1), 29/3 (29/2), 593/5 (593/2), 593/7 (593/3),  593/9 (593/4), 594/1 (594), 596/12 (596/7), 596/14 (596/9), 596/16 (596/10), 597/3 (597/1),  597/5 (597/2), 611/2 (611), 612/2 (612), 613/4 (613/1), 613/7 (613/2), 614/1 (614), 615/4 (615/1), 616/4 (616/1), 616/7 (616/2), 617/4 (617/1), 617/7 (617/2), 618/6 (618/1), 618/9 (618/2), 619/4 (619/1), 620/2 (620), 621/2 (621), 622/2 (622), 623/8 (623/1), 623/10 (623/4), 623/12 (623/5), 627/3 (627/1), 628/4 (628/1), 630/8 (630/1), 630/11 (630/3), 630/14 (630/4), 630/17 (630/5), 630/20 (630/6), 653/2 (653), 656/1 (656), 659/2 (659), 659/4 (659), 660/2 (660), 661/2 (661), 662/3 (662/1), 662/5 (662/2), 663/3 (663/1), 663/5 (663/2), 664/2 (664), 665/4 (665/1), 665/7 (665/2),  666/2 (666), 667/2 (667), 668/2 (668), 669/10 (669/9), 670/1 (670), 671/1 (671), 673/4 (673), 674/8 (674/3), 674/10 (674/5), 674/12 (674/6), 675/7 (675/3), 675/9 (675/4), 678/5 (678/3), 682/1 (682), 683/4 (683), 684/4 (684), 685/4 (685), 686/4 (686), 687/3 (687), 688/1 (688), 692/5 (692/2), 692/8 (692/3), 693/6 (693/2), 693/8 (693/3), 693/10 (693/4), 694/3 (694/1), 694/5 (694/2), 694/7 (694/2), 695/4 (695/1), 695/6 (695/1), 695/7 (695/2), 695/9 (695/2), 696/4 (696), 698/3 (698/1), 698/5 (698/1), 698/7 (698/2), 699/1 (699), 702/4 (702), 703/3 (703/1), 703/5 (703/2), 714/4 (714), 715/4 (715), 719/4 (719/1), 720/4 (720), 721/4 (721/1), 724/4 (724), 725/4 (725), 727/2 (727), 734/1 (734), 735/11 (735/4), 735/13 (735/9), 735/15 (735/10), 737/2 (737), 738/2 (738), 739/2 (739), 748/2 (748), 751/2 (751), 755/2 (755), 758/1 (758), 758/3 (758), 759/1 (759), 760/2 (760), 763/5 (763/2), 792/4 (792/2), 793/5 (793/2), 794/2 (794), 803/1 (803), 805/4 (805/2), 806/1 (806), 823/1 (823), 826/2 (826), 827/2 (827), 840/1 (840), 841/3 (841/1), 841/5 (841/2), 846/2 (846), 846/4 (846), 847/2 (847), 850/1 (850), 851/1 (851), 852/8 (852/3), 852/10 (852/4), 852/12 (852/5), 852/14 (852/7), 855/1 (855), 857/1 (857), 859/1 (859), 860/1 (860), 861/4 (861/1).     

 • Obręb ewidencyjny nr 9 Pusta Wola, jednostka ewidencyjna gmina Skołyszyn:

10/1 (10), 460/1 (460).

 • Obręb ewidencyjny nr 10 Siedliska Sławęcińskie, jednostka ewidencyjna gmina Skołyszyn:

290/2 (290), 290/4 (290), 290/6 (290), 291/3 (291/1), 291/6 (291/2), 295/3 (295/1), 296/1 (296), 301/1 (301), 302/1 (302), 303/2 (303), 304/2 (304), 307/1 (307), 308/2 (308), 309/1 (309), 310/2 (310), 313/1 (313).

II. Nieruchomości lub ich części będące częścią inwestycji, niezbędne do funkcjonowania inwestycji, wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania:

 • Obręb ewidencyjny nr 12 Osobnica, jednostka ewidencyjna gmina Jasło:

9653

III. Nieruchomości lub ich części położone poza liniami rozgraniczającymi teren, przeznaczone do czasowego zajęcia:

 • Obręb ewidencyjny nr 8 Przysieki, jednostka ewidencyjna gmina Skołyszyn:

627/4 (627/1), 692/6 (692/2), 823/2 (823).

 • Obręb ewidencyjny nr 15 Trzcinica, jednostka ewidencyjna gmina Jasło:

1026, 1869/11 (1869/4), 1869/13 (1869/6), 1837/3 (1837), 1838, 1839, 1840/1.

–  Pogrubioną czcionką oznaczono działki powstałe w wyniku podziału.

– W nawiasie wskazano numer działki przed podziałem.

        Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (wywieszenia niniejszego obwieszczenia) o wydaniu ww.  decyzji Wojewody z dnia 27 sierpnia 2015 r., decyzję tę uważa się za doręczoną stronom postępowania.

        Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego (pod adresem: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Delegatura w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

       Z treścią decyzji można zapoznać się w godzinach pracy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Krośnie, VI piętro, pokój 610, tel. 13 43 72 819 lub 13 43 72 875.

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×