Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Etap III rozbudowy Al. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi woj. nr 878 relacji Rzeszów – Dylągówka…”

OBWIESZCZENIE

z dnia 25.05.2016r.

         Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7820.1.2.2016 z dnia 17.05.2016r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Etap III rozbudowy Al. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 relacji Rzeszów – Dylągówka, obejmującej odcinek od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”, na rzecz Prezydenta Miasta Rzeszowa, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1, na działkach:

I. Działki w całości wchodzące pod inwestycję

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

jedn. ewid. Rzeszów

OBRĘB 224 Biała II

299

II. Działki dzielone pod inwestycję

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

(w nawiasie wskazano działki powstałe w wyniku podziału. Działki objęte inwestycją oznaczono pogrubioną czcionką)

powiat  Miasto Rzeszów

jedn. ewid. Rzeszów

OBRĘB 224 Biała II

701/9 (701/40, 701/41), 701/10 (701/36, 701/37), 701/11 (701/38, 701/39), 704/2 (704/3, 704/4), 710/2 (710/3, 710/4), 786/7 (786/10, 786/11), 787/4 (787/8, 787/9), 788/7 (788/11, 788/12), 788/8 (788/9, 788/10),

 

            III.  Działki położone w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów
                   budowlanych:

(w nawiasie wskazano działki powstałe w wyniku podziału. Działki objęte terenem niezbędnym oznaczono pogrubioną czcionką)

powiat  Miasto Rzeszów

jedn. ewid. Rzeszów

OBRĘB 224 Biała II

704/2 (704/3, 704/4), 711/14, 710/2 (710/3, 710/4), 786/7 (786/10, 786/11), 787/4 (787/8, 787/9), 788/7 (788/11, 788/12), 788/8 (788/9, 788/10), 701/10 (701/36, 701/37), 705,   701/16, 701/9 (701/40, 701/41), 706,  

 

IV. Działki położone w granicach terenu niezbędnego (prace realizowane na podstawie prawa do dysponowania terenem):

powiat  Miasto Rzeszów

jedn. ewid. Rzeszów

OBRĘB 224 Biała II

711/10, 711/14,

V. Działki położone na terenie wód płynących

powiat rzeszowski

jedn. ewid. Tyczyn miasto

OBRĘB Tyczyn

525

          Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 oraz Urzędzie Miasta i Gminy Tyczyn, ul. Rynek 18.

         Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

         Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×