Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Baryczka polegająca na budowie chodnika w m. Baryczka

OBWIESZCZENIE

z dnia 11 października 2017 r.

           Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-VI.7820.1.19.2017, z dnia 6 października 2017 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Baryczka polegająca na budowie chodnika w km 219+275 – 219+650 w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Baryczka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.

DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

  • Powiat strzyżowski, Gmina Niebylec, Obręb Baryczka:

1024, 1203/2 (1203/3, 1203/4), 1210 (1210/1, 1210/2), 1211 (1211/1, 1211/2), 1212 (1212/1, 1212/2), 1214/1 (1214/3, 1214/4), 1214/2 (1214/5, 1214/6), 1220/2 (1220/3, 1220/4), 1221 (1221/1, 1221/2).

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję

          Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, pokój 313, III piętro oraz w Urzędzie Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, w godzinach pracy ww. Urzędów.

         Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

         Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×