Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej rozbudowya ulicy Marcina Filipa na odcinku od ulicy Morgowej do granicy Miasta Rzeszowa

OBWIESZCZENIE

z dnia 6 września 2016 r.

 

            Stosownie do art.11f ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2015r. poz.2031 ze zm./,

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu:

decyzji z dnia 31 sierpnia 2016 r. znak: I-III.7821.1.2016 uchylającej w części decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2016 r. znak: AR.6740.63.5.2016.LL63 Nr 2/2016 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Marcina Filipa (publicznej drogi gminnej w Rzeszowie) na odcinku od ulicy Morgowej do granicy Miasta Rzeszowa wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego”, na działkach wymienionych w sentencji decyzji i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, zaś w pozostałym zakresie utrzymującej ww. decyzję w mocy.

            Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul.Grunwaldzka 15, pokój 360, III piętro oraz w Urzędzie Miejskim w Rzeszowie.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×