Obwieszczenie o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej rozbudowy DW nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnek Małej (ETAP II),

OBWIESZCZENIE

z dnia 1 września 2016 r.

 

         Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)

 WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-X.7820.1.3.2016, z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ROZBUDOWA DW NR 869 OD WĘZŁA S-19 JASIONKA DO WĘZŁA DK 9 W RUDNEJ MAŁEJ (ETAP II), obejmująca drogę wojewódzką od km 0+000,00 do km 0+919,77 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowami istniejących sieci uzbrojenia terenu”, w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

I. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

a/ położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO, OBRĘB JASIONKA

                                                                                                                                     

 

Numer działki

 

L.p.

Przed podziałem

Po podziale

Numer działki zajmowanej pod inwestycję

1

2

3

        1

1867/96

 

 

2

1867/93

 

 

3

2165/1

 

 

4

1867/221

1867/305; 1867/306

1867/305

5

3930/1

3930/4;  3930/5

3930/4

6

3929/1

3929/4;  3929/5

3929/4

7

3928/3

3928/4;  3928/5

3928/4

8

3928/2

3928/6;  3928/7

3928/6

9

3928/1

3928/8;  3928/9

3928/8

10

3708/1

3708/2;  3708/3

3708/2

11

3707/4

3707/11,  3707/12

 3707/11

12

3707/3

3707/13;  3707/14

 3707/13

13

3707/10

3707/15;  3707/16

 3707/15

         

 

*   wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję

 

II. DZIAŁKI POŁOŻONE W  TERENIE  NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

  • POWIAT RZESZOWSKI, GMINA TRZEBOWNISKO, OBRĘB JASIONKA  

    1867/306 ( 1867/221 ),   1867/56,   3928/5 ( 3928/3 ),   3928/7 ( 3928/2 ),  3928/9   ( 3928/1 ),    3708/3    ( 3708/1 ),   3707/14    (3707/3 ),    3707/16   ( 3707/10 ),   3707/6,   3707/7,   3706/7,   3706/1,   3706/9,   2152/3,   2151/1,   2152/1,  1867/10,     3707/8,

         * wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki objęte inwestycją, w nawiasie wskazano
               numer działki przed podziałem

 

            Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro oraz w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko, w godzinach pracy ww. Urzędów.

           Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 1 września 2016, godz. 14:29, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×