Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy skrzyżowania al. Witosa z ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE

z dnia 18 lipca 2017 r.

      Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z poźn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek z dnia 21.06.2017 r. (otrzymany 26.06.2017 r.) Prezydenta Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.14.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania al. Witosa (w ciągu dr krajowej nr 94 i 19) z ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, zlokalizowanej na działkach nr ewid.:

 

I. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

  • POWIAT: M. RZESZÓW, GMINA: M. RZESZÓW, OBRĘB: 214 STARONIWA II:

408/33, 411/19 (411/28, 411/29); 411/10 (411/24, 411/25); 411/18 (411/26, 411/27);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

 

III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

  • POWIAT: M. RZESZÓW, GMINA: M. RZESZÓW, OBRĘB: 214 STARONIWA II:

498/20

 

      Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10ºº – 14ºº, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 349A i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Historia zmian:

  • 25 października 2017, godz. 12:13, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×