Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego – węzeł rozdzielczo-pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina.

OBWIESZCZENIE

z dnia 09.05.2017r.

       Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1731 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji  

znak: I-V.7840.1.1.2017 z dnia 28 kwietnia 2017r.

o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego – węzeł rozdzielczo-pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina”,  na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, na działkach:

Powiat: sanocki

Gmina: Sanok

Obręb: 0025 Strachocina

63 (KS1S/00071195/1), 37 (KS1S/00067741/3), 38 (KS1S/00067769/5), 160 (KS1S/00067741/3), 162 (KS1S/00067769/5), 164 (KS1S/00067769/5), 165 (KS1S/00067939/8), 167 (KS1S/00067939/8), 168 (KS1S/00067230/8), 155 (KS1S/00068371/5), 157 (KS1S/00070383/9), 158 (KS1S/00068371/5), 166 (KS1S/00066405/9), 163 (KS1S/00068333/7), 161 (KS1S/00069259/1), 169/1, 169/2 i 169/3 (169*) (KS1S/00067741/3), 206 (KS1S/00068294/1), 584/1 i 584/2 (584*) (KS1S/00068310/0), 328/1 i 328/2 (328*) (KS1S/00077229/1), 327/1 i 327/2 (327*) (KS1S/00068294/1), 326/1 i 326/2 (326*) (KS1S/00068272/1), 324/4 (324/2*) (KS1S/00073632/1), 318/2 (318*) (KS1S/00077229/1), 321/2 (321*) (KS1S/00069484/7), 320/2 (320*) (KS1S/00068121/8), 319/2 (319*) (KS1S/00068364/3), 317 (KS1S/00077229/1), 597 (KS1S/00069363/3), 595/2 (595*) (-), 594 (KS1S/00070383/9), 593 (KS1S/00070384/6), 592 (KS1S/00068831/8), 591 (KS1S/00068830/1), 590 (KS1S/00067787/7), 589 (KS1S/00068371/5), 587 (KS1S/00068844/2), 586 (KS1S/00067782/2), 585 (KS1S/00072408/5), 581 (KS1S/00068802/6), 580 (KS1S/00068453/4), 578 (KS1S/00068579/3), 577 (KS1S/00068578/6), 576 (KS1S/00068107/4), 575/1 i 575/2 (575*) (KS1S/00068448/6), 574 (KS1S/00068359/5), 473 (KS1S/00077229/1), 171 (KS1S/00076444/7), 643 (KS1S/00077229/1), 664 (KS1S/00068263/5), 663 (KS1S/00006812/7), 640 (KS1S/00068373/9), 639 (KS1S/00077229/1), 641 (KS1S/00069636/8), 771 (KS1S/00077229/1), 789 (KS1S/00068178/2), 790 (KS1S/00068373/9), 791 (KS1S/00077229/1), 939 (KS1S/00068112/2), 796 (KW 68804), 797 (KS1S/00077229/1), 803 (KS1S/00068154/8), 804 (KS1S/00066733/7), 799 (KS1S/00077229/1), 805 (KS1S/00068495/0), 810 (KW 66969), 812 (KS1S/00077229/1), 915 (KS1S/00077229/1), 299 (KW 69388), 1139 (KS1S/00077229/1), 905 (KS1S/00077229/1), 1144 (KS1S/00068732/4), 1154/2 (KS1S/00076922/2), 1209 (KS1S/00077229/1), 1146 (KS1S/00068748/9), 1202 (KW 68998), 1203 (KW 68998), 1204 (KS1S/00074510/7), 1205 (-), 1206 (KW 66726), 1207 (KW 66869), 1208 (KW 69042), 1480 (KS1S/00066340/5), 1462 (KS1S/00077229/1), 1471/1 (KS1S/00080351/9), 1471/2 (KS1S/00077229/1), 1474 (KS1S/00077229/1), 1473/2 (KS1S/00067640/5), 1003 (KS1S/00079203/7), 1562 (KW 69668), 1549 (KW 69668), 1551 (KW 69257), 1553 (KW 69668), 1782 (KW 69230), 1783 (KW 68671), 1786 (KW 68729), 1787 (KW 68722), 1788 (KW 68522), 1789 (KW 68598), 1790 (KW 68086), 1791 (KS1S/00077229/1), 1792 (KW 67313), 1568/1 (KS1S/00074216/6), 1854 (KW 68798).

(w nawiasie podano nr księgi wieczystej),

(*oznaczono numer pierwotny działki przed podziałem)

 

     Z treścią w/w decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 566, V piętro oraz w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, w godzinach pracy w/w Urzędów.

         Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

      Zgodnie z art. 12 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 4 w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r., wojewoda doręcza decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×