Obwieszczenie o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.48.2018 z dnia 9 października 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec na odcinku od km 0+000,00, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 983 w m. Rzędzianowice do skrzyżowania z łącznicą P4 w km 2+504,44 wraz z budową mostu na rzece Wisłoka w km ok. 0+436 oraz budową łącznicy P4 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 984 od km 0+000,00 do skrzyżowania z drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów (ul. Sienkiewicza) w km 0+309,92 w m. Mielec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×