Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110”

 OBWIESZCZENIE

z dnia 21 grudnia 2017 r.

      Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-VI.7820.1.13.2017, z dnia 8 grudnia 2017 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

a) położone w liniach rozgraniczających teren obejmujących budowę drogi wojewódzkiej nr 992:

 • POWIAT JASIELSKI, JEDNOSTKA EWID.: JASŁO – MIASTO, OBRĘB: GÓRKA:

1872/1, 1858/21, 1858/15, 1860/6, 1860/7, 1860/5, 1858/11, 1858/13, 1858/14, 3294/2, 3294/3, 1858/18, 1858/9, 1697/4, 1697/3;

 • POWIAT JASIELSKI, JEDNOSTKA EWID.: JASŁO – MIASTO, OBRĘB: SOBNIÓW I:

597, 230, 234/2, 362;

 • POWIAT JASIELSKI, JEDNOSTKA EWID.: JASŁO – MIASTO, OBRĘB ŻÓŁKÓW:

65/2;

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

a) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących budowę drogi wojewódzkiej nr 992:

 • POWIAT JASIELSKI, JEDNOSTKA EWID.: JASŁO – MIASTO, OBRĘB: GÓRKA:

1873/13 (1873/22, 1873/23); 1873/11 (1873/18, 1873/19); 1873/12 (1873/20, 1873/21); 1873/7 (1873/16, 1873/17); 1859/9 (1859/11, 1859/12); 1858/20 (1858/34, 1858/35); 1859/10 (1859/13, 1859/14); 1858/6 (1858/22, 1858/23); 1858/12 (1858/24, 1858/25); 1858/16 (1858/28, 1858/29); 1858/17 (1858/30,  1858/31); 3294/1 (3294/4, 3294/5); 1858/19 (1858/32, 1858/33); 1857/44 (1857/47, 1857/48); 1697/2 (1697/5, 1697/6); 1696 (1696/1, 1696/2, 1696/3); 1695 (1695/1, 1695/2, 1695/3); 1694 (1694/1, 1694/2, 1694/3); 1693 (1693/1, 1693/2, 1693/3); 1692 (1692/1, 1692/2, 1692/3); 1691 (1691/1, 1691/2,  1691/3); 1690 (1690/1, 1690/2, 1690/3); 1698/4 (1698/5, 1698/6); 1689/2 (1689/6;  1689/7); 1689/1 (1689/3, 1689/4, 1689/5);

 • POWIAT JASIELSKI, JEDNOSTKA EWID.: JASŁO – MIASTO, OBRĘB: SOBNIÓW I:

1/3 (1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13); 1/7 (1/18, 1/19); 10/3 (10/5, 10/6); 1/5 (1/14, 1/15, 1/16, 1/17); 11 (11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6); 25 (25/1,  25/2, 25/3,  25/4); 26 (26/1, 26/2, 26/3); 27 (27/1, 27/2); 28 (28/1, 28/2); 51 (51/1, 51/2, 51/3); 50 (50/1, 50/2); 49 (49/1, 49/2); 48 (48/1, 48/2); 64 (64/1, 64/2, 64/3); 75 (75/1, 75/2, 75/3); 76 (76/1, 76/2, 76/3); 110 (110/1 110/2, 110/3); 22 (22/1, 22/2, 22/3); 109 (109/1, 109/2); 131 (131/1, 131/2); 130 (130/1, 130/2, 130/3); 199 (199/1, 199/2); 200 (200/1; 200/2); 168 (168/1, 168/2, 168/3); 198 (198/1, 198/2); 231 (231/1, 231/2, 231/3); 229 (229/1;  229/2); 255 (255/1, 255/2); 187 (187/1, 187/2); 247 (247/1, 247/2); 246 (246/1, 246/2); 245 (245/1, 245/2); 244 (244/1, 244/2); 243 (243/1, 243/2); 241 (241/1, 241/2, 241/3); 232 (232/1, 232/2); 234/1 (234/3, 234/4); 242 (242/1; 242/2); 301 (301/1,  301/2, 301/3); 302 (302/1, 302/2); 303 (303/1, 303/2); 304 (304/1, 304/2); 305 (305/1, 305/2); 185 (185/1, 185/2, 185/3); 309 (309/1, 309/2); 308 (308/1, 308/2); 307 (307/1, 307/2); 306 (306/1, 306/2); 326/1 (326/4, 326/5); 324 (324/1, 324/2); 311 (311/1,  311/2); 312 (312/1, 312/2); 313 (313/1, 313/2); 325 (325/1,  325/2, 325/3); 361 (361/1, 361/2); 367/1 (367/6, 367/7); 363/1 (363/3, 363/4); 322/9 (322/10, 322/11); 323 (323/1, 323/2); 364 (364/1,  364/2); 365 (365/1, 365/2); 366 (366/1, 366/2);

 • POWIAT JASIELSKI, JEDNOSTKA EWID.: JASŁO – MIASTO, OBRĘB ŻÓŁKÓW:

78 (78/1, 78/2); 74/2 (74/5, 74/6); 74/1 (74/3, 74/4); 73 (73/1; 73/2); 1086 (1086/1, 1086/2, 1086/3, 1086/4); 70 (70/1; 70/2); 66/1 (66/3, 66/4); 77 (77/1, 77/2); 65/3 (65/5, 65/6); 403/3 (403/5, 403/6); 65/4 (65/7, 65/8); 403/4; 1121;

b) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi gminnej – ul. Grunwaldzkiej:

 • POWIAT JASIELSKI, JEDNOSTKA EWID.: JASŁO – MIASTO, OBRĘB: GÓRKA:

1696 (1696/1, 1696/2, 1696/3); 1695 (1695/1, 1695/2, 1695/3); 1694 (1694/1, 1694/2, 1694/3); 1693 (1693/1, 1693/2, 1693/3); 1692 (1692/1, 1692/2, 1692/3); 1691 (1691/1,  1691/2, 1691/3); 1690 (1690/1,  1690/2, 1690/3); 1698/4 (1698/5, 1698/6); 1689/2 (1689/6, 1689/7);  1689/1 (1689/3,  1689/4,  1689/5); 1688;

c) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi gminnej – ul. Kwiatowej:

 • POWIAT JASIELSKI, JEDNOSTKA EWID.: JASŁO – MIASTO, OBRĘB: SOBNIÓW I:

11 (11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6); 24 (24/1, 24/2); 25 (25/1, 25/2, 25/3, 25/4);
26 (26/1, 26/2, 26/3);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

 • POWIAT JASIELSKI, JEDNOSTKA EWID.: JASŁO – MIASTO, OBRĘB: GÓRKA:

1858/22 (1858/6); 1873/22 (1873/13); 1873/18 (1873/11); 1873/20 (1873/12);  1873/16 (1873/7); 1873/8; 1873/10; 1873/9; 1874; 1858/28 (1858/16);  1689/3 (1689/1); 1668/6; 1668/5; 1858/5; 1697/5 (1697/2); 1690/1 (1690);

 • POWIAT JASIELSKI, JEDNOSTKA EWID.: JASŁO – MIASTO, OBRĘB: SOBNIÓW I:

1/9 (1/3); 23; 24/2 (24); 51/3 (51); 28/2 (28); 27/2 (27); 26/3 (26); 25/4 (25); 75/1 (75); 22/1 (22); 76/1 (76), 76/3 (76); 110/1 (110), 110/3 (110); 229/1 (229); 324/1 (324); 313/1 (313); 365/1 (365); 10/6 (10/3); 130/2 (130); 131/2 (131); 132;

 • POWIAT JASIELSKI, JEDNOSTKA EWID.: JASŁO – MIASTO, OBRĘB ŻÓŁKÓW:

70/2 (70); 1086/1 (1086); 403/5 (403/3); 63/5; 65/6 (65/3); 65/8 (65/4);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki
   przed podziałem

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro oraz w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło w godzinach pracy ww. Urzędów.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×