Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – Etap V – rozbudowa DW 867 na odcinku od km 35+510,00 do km 36+605,90”