Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w Kolbuszowej Górnej i Kupnie.

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 16.03.2017r.

 

            Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t. z późn. zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-IX.7820.1.4.2016, Nr 2/2017 z dnia 14.03.2017 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 – 171+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie”, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, zlokalizowanej na działkach:

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren)

 

  • jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa, obręb Kolbuszowa Górna:

      1233/3 (istniejący pas drogi krajowej nr 9),

  • jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa, obręb Kupno:

       685/1 (istniejący pas drogi krajowej nr 9).

 

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ

   (położone w liniach rozgraniczających teren)

 

  • jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa, obręb Kolbuszowa Górna:

2130/10 (2130/8); 2139/2 (2139); 2140/4 (2140/2); 2140/6 (2140/1); 2183/2 (2183); 2185/2 (2185); 2188/2 (2188); 2189/4 (2189/1); 2211/2 (2211); 2210/14 (2210/1); 2212/2 (2212); 2213/2 (2213); 2216/2 (2216); 2215/15 (2215/5); 2217/2 (2217); 2231/2 (2231); 2229/2 (2229); 2233/2 (2233); 2236/2 (2236); 2240/4 (2240/1); 2241/16 (2241/8); 2244/2 (2244); 2245/2 (2245); 2246/2 (2246); 2252/2 (2252); 2257/4 (2257/1); 2258/6 (2258/1); 2259/2 (2259); 2260/7 (2260/5); 2260/9 (2260/4); 2261/2 (2261); 2278/2 (2278); 2279/2 (2279); 2284/5 (2284/1); 2285/4 (2285/1); 2286/2 (2286); 2290/2 (2290); 2301/9 (2301/6); 2304/2 (2304); 2305/2 (2305); 2325/8 (2325/3); 2325/10 (2325/4); 2326/2 (2326); 2331/2 (2331); 2332/7 (2332/1); 2332/9 (2332/2); 2363/7 (2363/2); 2367/2 (2367); 2368/4 (2368/2); 2369/2 (2369); 2372/4 (2372/1); 2372/5 (2372/1);  2378/4 (2378/1); 2399/2 (2399); 2389/2 (2389); 2390/6 (2390); 2404/2 (2404); 2405/2 (2405); 2406/4 (2406/2); 2411/2 (2411); 1153/11 (1153/7); 1153/12 (1153/7); 2452/8 (2452/2); 2452/10 (2452/5); 2453/2 (2453); 2575/45 (2575/16); 2575/47 (2575/17); 2575/55 (2575/26); 2575/57 (2575/3); 2575/39 (2575/12); 2575/41 (2575/13); 2575/29 (2575/5); 2575/31 (2575/6); 2575/33 (2575/7); 2575/35 (2575/8); 2575/51 (2575/21); 2575/53 (2575/22); 2575/49 (2575/20); 2575/37 (2575/10); 2575/43 (2575/11); 2531/5 (2531/3); 2569/2 (2569); 2567/2 (2567); 2568/2 (2568); 2572/2 (2572); 2574/5 (2574/3); 2576/2 (2576); 2577/2 (2577); 2578/2 (2578); 2627/2 (2627); 2628/2 (2628); 2629/2 (2629); 2630/4 (2630/2); 2631/4 (2631/1); 2632/4 (2632/1); 2632/6 (2632/2); 2633/2 (2633); 2655/2 (2655); 2654/6 (2654/4); 2656/2 (2656); 2674/4 (2674/2).

  • jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa, obręb Kupno:

847/2 (847); 849/5 (849/3); 852/2 (852); 853/2 (853); 856/2 (856); 860/2 (860); 861/4 (861/1); 864/2 (864); 865/2 (865); 869/4 (869/1); 871/2 (871); 876/2 (876); 879/2 (879); 880/2 (880); 883/8 (883/4); 886/2 (886); 888/12 (888/3); 891/14* (891/8).

* w nawiasie wskazano numery działek przed podziałem

* pogrubioną czcionką oznaczono nr działki wydzielonej pod realizację inwestycji

 

III. DZIAŁKI POŁOŻONE W TERENIE NIEZBĘDNYM DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE

   (położone poza liniami rozgraniczającymi teren)

 

jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa, obręb Kolbuszowa Górna:

2140/5 (2140/1)*; 2191; 2190/1, 2192; 2193/1; 2196; 2211/1 (2211); 2210/13 (2210/1); 2212/1 (2212); 2213/1 (2213); 2217/1 (2217); 2231/1 (2231); 2229/1 (2229); 2233/1 (2233); 2257/3 (2257/1); 2279/1 (2279); 2284/4 (2284/1); 2285/3 (2285/1); 2286/1 (2286); 2290/1 (2290); 2301/8 (2301/6); 2304/1 (2304); 2305/1 (2305); 2325/7 (2325/3); 2325/9 (2325/4); 2326/1 (2326); 2331/1 (2331); 2332/6 (2332/1); 2332/8 (2332/2); 2334; 2362/1; 2363/6 (2363/2); 2367/1 (2367); 2368/3 (2368/2); 2369/1 (2369); 2372/3 (2372/1); 2378/3 (2378/1); 2399/1 (2399); 2406/3 (2406/2); 2411/1 (2411); 2575/23; 2575/25; 2390/5 (2390); 2244/1 (2244).

* w przypadku działek podlegających podziałowi, w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem

 

                    Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pokój 604, VI piętro, w godzinach pracy urzędu.

                    Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

                    Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×