Obwieszczenie o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję Prezydenta Miasta Przemyśla dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z”- zbiorczej, ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu

OBWIESZCZENIE

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-VIII.7821.1.2016, z dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

 uchylającej w części decyzję Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 sierpnia 2016 r., Nr 1/D/2016, znak: AOŚ.6740.201.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej, ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu km 2+164,40 ÷ 4+559,69 z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej” i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Delegaturze w Przemyślu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Oddział Architektury i Budownictwa, ul Wodna 13, piętro I, pokój nr 24, oraz w Urzędzie Miasta Przemyśla i w Urzędzie Gminy Przemyśl, w godzinach pracy ww. Urzędów.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

  • 30 sierpnia 2017, godz. 11:20, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×