Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.08.2018 r. znak: I-III.7821.4.2018, utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24.05.2018 roku, numer 7/2018, znak: AR.6740.71.20.2018.AS71 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Jana Pawła II – Etap III od skrzyżowania z ul. Ustronną do skrzyżowania z ul. Budziwojską od km 1+950 do km 3+632,13 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Jana Pawła II” w Rzeszowie.

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 11f ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu:

 

   decyzji z dnia 14.08.2018 r. znak: I-III.7821.4.2018, utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 maja 2018 roku, numer 7/2018, znak: AR.6740.71.20.2018.AS71
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Jana Pawła II – Etap III od skrzyżowania z ul. Ustronną do skrzyżowania z ul. Budziwojską od km 1+950 do km 3+632,13
w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Jana Pawła II” w Rzeszowie.

 

            Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 506, V piętro oraz w Urzędzie Miejskim w Rzeszowie.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Historia zmian:

  • 14 listopada 2018, godz. 10:04, użytkownik: Angelika Zawada

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×