Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 08.06.2020r, znak: I-III.7821.18.2019, uchylającej w całości decyzję znak: PB.6740.1.63.2018.Z, nr 4/2019 wydaną w dniu 16 września 2019r. przez Prezydenta Miasta Krosna, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej p.n: „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego” w Krośnie, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, wskazanych w sentencji decyzji, położonych w obrębie ewidencyjnym Śródmieście i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 23.06.2020 r.

 

Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2018r, poz. 1474 ze zm./

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

 

o wydaniu decyzji z dnia 08.06.2020r, znak: I-III.7821.18.2019, uchylającej w całości decyzję znak: PB.6740.1.63.2018.Z, nr 4/2019 wydaną w dniu 16 września 2019r. przez Prezydenta Miasta Krosna, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej p.n: „Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego” w Krośnie, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, na nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, wskazanych w sentencji decyzji, położonych w obrębie ewidencyjnym Śródmieście i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 505, V piętro oraz w Urzędzie Miasta Krosna.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×