Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 13.09.2019 r. znak I-III.7821.11.2019 uchylającej w całości decyzję Starosty Niżańskiego Nr 5/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. zezwalającą Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na realizację inwestycji drogowej pn. : „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Rzeszowską Boczną I z ul. Gruntową w Nisku” i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

O b w i e s z c z e n i e 

z dnia 24.09.2019 r.

 

 

Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia 

 

o wydaniu decyzji z dnia 13.09.2019 r. znak I-III.7821.11.2019 uchylającej w całości decyzję Starosty Niżańskiego Nr 5/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. zezwalającą Burmistrzowi Gminy                                   i Miasta Nisko na realizację inwestycji drogowej pn. : „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Rzeszowską Boczną I z ul. Gruntową w Nisku” na działkach objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, oznaczonymi linią koloru zielonego na Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji o nr ewidencyjnych :

  1. działki zajmowane pod pas drogowy w całości, jednostka ewidencyjna 181205_4 Nisko-Miasto, obręb nr 0001 Nisko, działki nr : 4485/3, 4485/4, 4485/5, 4485/6, 4502/2,
  2. działki zajmowane pod pas drogowy w wyniku dokonania podziału (wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału – przeznaczone pod inwestycję) jednostka ewidencyjna : 181205_4 Nisko-Miasto, obręb nr 0001 Nisko, działki nr :

4488/10 powstała w wyniku podziału działki 4488/1 na działki nr 4488/10 i 4488/11; 

4484/11 powstała w wyniku podziału działki 4484/3 na działki nr 4484/11 i 4484/10;

4484/13 powstała w wyniku podziału działki 4484/4 na działki nr 4484/13 i 4484/12; 

4485/11 powstała w wyniku podziału działki 4485/10 na działki nr 4485/11 i 4488/12; 

4487/2 powstała w wyniku podziału działki 4487/1 na działki nr 4487/2 i 4487/3;

4488/13 powstała w wyniku podziału działki 4488/4 na działki nr 4488/13, 4488/14 i 4488/12;

4490/5 powstała w wyniku podziału działki 4490/3 na działki nr 4490/5 i 4490/6;

4489/5 powstała w wyniku podziału działki 4489/3 na działki nr 4489/5 i 4489/4;

4492/4 powstała w wyniku podziału działki 4492/1 na działki nr 4492/4, 4492/5  i 4492/3;

4495/12 powstała w wyniku podziału działki 4495/9 na działki nr 4495/12, 4495/13 i 4495/11;

4495/14 powstała w wyniku podziału działki 4495/8 na działki nr 4495/14 i 4495/15;

4496/7 powstała w wyniku podziału działki 4496/3 na działki nr 4496/7 i 4496/6;

4497/4 powstała w wyniku podziału działki 4497/1 na działki nr 4497/4 i 4497/3;

4497/5 powstała w wyniku podziału działki 4497/2 na działki nr 4497/5 i 4497/6;

4498/4 powstała w wyniku podziału działki 4498/1 na działki nr 4498/4, 4498/5 i 4498/3;

4498/7 powstała w wyniku podziału działki 4498/2 na działki nr 4498/7, 4498/8  i 4498/6;

4500/13 powstała w wyniku podziału działki 4500/5 na działki nr 4500/13, 4500/14  i 4500/12;

4501/15 powstała w wyniku podziału działki 4501/1 na działki nr 4501/15, 4501/16 i 4501/14;

4503/2 powstała w wyniku podziału działki 4503 na działki nr 4503/2, 4503/3 i 4503/1;

4504/2 powstała w wyniku podziału działki 4504 na działki nr 4504/2, 4504/3 i 4504/1;

4505/2 powstała w wyniku podziału działki 4505 na działki nr 4505/2, 4505/3 i 4505/1;

4506/2 powstała w wyniku podziału działki 4506 na działki nr 4506/2 i 4506/1;

4507/2 powstała w wyniku podziału działki 4507 na działki nr 4507/2 i 4507/1;

4508/2 powstała w wyniku podziału działki 4508 na działki nr 4508/2 i 4508/1;

  i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.  

     Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (V p. pokój nr 506) oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko,  37-400 Nisko ul. Plac Wolności 14.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×