Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 14.03.2019 r. znak: I-III.7821.9.2018, uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 15/2018 z dnia 01.10.2018 r., znak: AR.6740.61.42.2018.JB61, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy „D” ulicy Litewskiej w Rzeszowie” na działkach położonych w liniach rozgraniczających: Jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, Obręb 219 Wilkowyja Płd

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

 

o wydaniu decyzji z dnia 14.03.2019 r. znak: I-III.7821.9.2018, uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 15/2018 z dnia 01.10.2018 r., znak: AR.6740.61.42.2018.JB61, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy „D” ulicy Litewskiej w Rzeszowie” na działkach położonych
w liniach rozgraniczających: Jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, Obręb 219 Wilkowyja Płd.: 262/4, 64/20, 64/17, 150/5, 149/5, 148/4, 147/4, 1085, 1098, 262/9, 160/1, 128/2, 126/1, 94/13, 64/14, 64/19, 64/25 (64/18), 65/2 (65), 91/1 i 91/3 (91), 145/4 (145/1), 66/4 (66/2), 75/2 (75), 76/2 (76), 77/2 (77), 78/2 (78), 81/2 (81), 131/1 (131), 94/16 i 94/17 (94/12), 56/36 (56/17) oraz na działkach położonych w liniach terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych: Jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, Obręb 219 Wilkowyja Płd.: 80, 82, 84/2, 94/7, 94/5, 136, 1104, 139/4, 141/4, 144/1, 147/5, 148/5, 149/6, 64/1, 64/2, 428/2, 638, 150/6, 151/5, 152/5, 66/1, 94/11, 65/1 i 65/3 (65), 91/2 i 91/4 (91), 145/5 (145/1), 66/3 (66/2), 75/1 (75), 76/1 (76), 77/1 (77), 78/1 (78), 81/1 (81), 131/2 (131) 94/15 i 94/18 (94/12)
(w nawiasie wskazano działki przed podziałem) i przekazującej sprawę
do ponownego rozpatrzenia

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 313, III piętro oraz w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×