Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 15.10.2019 r. uchylającej w całości decyzję Starosty Dębickiego Nr 1/2019 z dnia 01.02.2019 r. znak AB.6740.10.6.2018 zezwalającą Burmistrzowi Miasta Dębica na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi gminnej nr 105976 ul. Budzisz w Dębicy” i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

O b w i e s z c z e n i e 

z dnia 29.10.2019 r.

 

Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia 

o wydaniu decyzji z dnia 15.10.2019 r. uchylającej w całości decyzję Starosty Dębickiego Nr 1/2019 z dnia 01.02.2019 r. znak AB.6740.10.6.2018 zezwalającą Burmistrzowi Miasta Dębica na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi gminnej nr 105976 ul. Budzisz w Dębicy” na działkach nr ew. : 711, 109/1, (109), 110/1 (110), 112/1 (112), 113/1 (113), 114/1 (114), 116/3 (116/1), 116/5 (116/2), 117/1 (117), 687/1 (687), 688/1 (688), 688/2 (688), 689/1 (689), 689/2 (689), 690/1 (690), 692/3 (692/2), 694/1 (694), 2614/1 (2614) obręb 0006, jedn. ewid. 180301_1 Dębica i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

                 Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (V p. pokój nr 506) oraz w Urzędzie Miejskim w Dębicy ul. Ratuszowa 2.

                   Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×