Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16.09.2019 r. znak: I-III.7821.10.2019, utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 12/2019 z dnia 20.05.2019 r. znak: AR.6740.63.10.2019.LL63, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy lokalnej” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej”.

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 19.09.2019 r.

 

Stosownie do art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

 

o wydaniu decyzji z dnia 16.09.2019 r. znak: I-III.7821.10.2019, utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 12/2019 z dnia 20.05.2019 r. znak: AR.6740.63.10.2019.LL63, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy lokalnej” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej”.

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 313, III piętro oraz w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×