Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 19.08.2020 r. znak: I-III.7821.1.2020, uchylającej w części decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 23/2019, z dnia 28 listopada 2019 roku, znak: AR.6740.52.84.2019.GR52 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Raginisa do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap II” i w tym zakresie orzekającej co do istoty, a w pozostałym zakresie utrzymującej ww. decyzję w mocy.

OBWIESZCZENIE

  z dnia 2 września 2020 roku

           

            Stosownie do art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1363),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu:

 

decyzji z dnia 19.08.2020 r. znak: I-III.7821.1.2020, uchylającej w części decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 23/2019, z dnia 28 listopada 2019 roku, znak: AR.6740.52.84.2019.GR52 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Raginisa do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap II” i w tym zakresie orzekającej co do istoty, a w pozostałym zakresie utrzymującej ww. decyzję w mocy.

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 506, V piętro oraz w Urzędzie Miejskim w Rzeszowie.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×