Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 2 grudnia 2019 r. znak I-III.7821.2.2019 uchylającej w części decyzję Starosty Łańcuckiego z dnia 6 lutego 2019 r. Nr 1/19 znak AB-II.6740.144.2018, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109871R Głuchów-Pastwiska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” na działkach wymienionych w sentencji decyzji, i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy, zaś w pozostałym zakresie utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.

OBWIESZCZENIE

z dnia 2 stycznia 2020 r.

 

            Stosownie do art.11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz.1474 ze zm./,

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu:

 

w dniu 2 grudnia 2019 r. decyzji znak: I-III.7821.2.2019 uchylającej w części decyzję Starosty Łańcuckiego z dnia 6 lutego 2019 r. Nr 1/19 znak:
AB-II.6740.144.2018, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109871R Głuchów-Pastwiska wraz z budową
i przebudową infrastruktury technicznej” na działkach wymienionych w sentencji decyzji,
i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy, zaś w pozostałym zakresie utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy. Ponadto w dniu 2 grudnia 2019 r. Wojewoda Podkarpacki postanowieniem znak: I-III.7821.2.2019 odmówił wstrzymania natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji Starosty Łańcuckiego.

            Z treścią ww. decyzji i postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 504, V piętro oraz
w Urzędzie Gminy Łańcut.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji
i postanowieniu.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×